e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Styczeń 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Propozycja zawarcia umowy drogą telefoniczną

  Regularnie otrzymuję telefony z różnych firm celem przedstawienia ich oferty handlowej, mimo, że nie wyrażałam zgody na przetwarzanie moich danych dla tych konkretnych firm. Czy firmy mogą bez ograniczeń korzystać z książek telefonicznych celem przestawiania swojej oferty handlowej? Czy samo (...)

 • Zajęcie poborów za zaległe alimenty

  Jestem żołnierzem zawodowym w trakcie rozwodu mam zasądzone alimenty na nie pracującą żonę i dzieci. Zalegam żonie z alimentami. Żona podała do komornika aby ściągnął zaległe alimenty. Czy komornik ma prawo zająć dodatkowe wynagrodzenie np. trzynasta pensja, równoważnik mundurowy(mundurówka), (...)

 • Elementy upoważnienia

  Skradziono mi upoważnienie na dowolne dysponowanie moim ruchomym majątkiem. Czy są określone obligatoryjne dane, których brak w upoważnieniu może powodować jego nieważność np. wystawiam upoważnienie i podaje imię i nazwisko, ale bez adresu i nr dowodu osobistego?

 • Odwołanie upoważnienia

  Skradziono mi upoważnienie na dowolne dysponowanie moim ruchomym majątkiem. Jakie są formy unieważnienia upoważnienia?

 • Nowe odsetki ustawowe

  Czy jest prawdą, że zmieniły się odsetki ustawowe? W którym Dzienniku Ustaw można te informacje znaleźć?

 • Wzruszenie ugody sądowej

  W lutym2008 (po 2,5 latach od rozwodu) zawarłem z byłą żoną ugodę przed Sądem dotyczącą podziału majątku dorobkowego. W jej wyniku była żona ma mi spłacać zobowiązanie w ratach przez 3lata: 01.2009-12tys., 01.2010-12tys., 01.2011-14tys. Decyzja mężczyzny była jak zazwyczaj "dla świętego (...)

 • Sporty walki a szkoda na osobie

  Uprawiam amatorsko MMA (mixed martial arts). Nie jest to najbezpieczniejszy sport i czasami zdarzają się urazy. Uczestnicy treningów zdają sobie z tego sprawę. Czy ponoszę odpowiedzialność cywilną w wypadku uszkodzenia ciała innej osoby w trakcie treningu?

 • Wyczynowe uprawianie sportów a ubezpieczenie

  Zawarłem umowę ubezpieczenia OC życia prywatnego. Umowa zawiera klauzulę, że nie obejmuje szkody wynikłe z wynikłe z "wyczynowego uprawiania sportu i sportów wysokiego ryzyka". Nigdzie w warunkach ubezpieczenia "sporty wysokiego ryzyka" nie są zdefiniowane. Mam dwa pytania w związku z tym. (...)

 • Brak powiadomienia o oględzinach

  Strona pozwana w procesie przed sądem gospodarczym nie uczestniczyła w oględzinach przedmiotu najmu, bo jak twierdzi, zawiadomienie wysłane przez biegłego odebrała w 14-ym dniu od daty otrzymania awiza, a więc de facto po wizji lokalnej, która odbyła się dzień wcześniej. Czy pozwani mogą (...)

 • Wycena darowizny do aktu notarialnego

  Istnieje zamiar darowizny firmy między małżonkami. Firma jest prowadzona jednoosobowo w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, rozlicza się na zasadach ogólnych i jest płatnikiem VAT. Jak wycenić wartość firmy do aktu darowizny. Czy przejście może nastąpić z dowolna datą? (...)

 • Wpis do KW po zajęciu nieruchomości

  Firma nasza nabyła nieruchomość na drugiej licytacji sądowej w drodze przysądzenia własności. W 2007 r. braliśmy udział w I licytacji ale z powodu braku chętnych przystąpiliśmy do II licytacji i nabyliśmy nieruchomość po niższej cenie. Przed pierwszą licytacją zarówno w aktach egzekucyjnych (...)

 • Przepis lex specialis

  Czy umowa pośrednictwa nieruchomości już jako umowa nazwana jest w stosunku do Kodeksu Cywilnego lex specialis. Co to oznacza?

Zmiany w Prawie • Nowe obowiązki pracodawców

  Czemu znowelizowano Kodeks pracy? Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy obowiązuje od 18 stycznia 2009 r. Dostosowuje ona prawo polskie (...)

 • Zmiany ważne dla cudzoziemców

  Jakie zmiany przepisów powinny zainteresować cudzoziemców?Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw obowiązje (...)

 • Kodeks spółek handlowych - rewolucyjne ułatwienia wchodzą w życie

  Jaka nowelizacja dotyczy Kodeksu spółek handlowych?Od 8 stycznia 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych. (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne