e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Styczeń 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Faktura korygująca

  Kontrahent wystawił mi fakturę VAT z terminem płatności 30 dni. Faktura została wystawiona 28 listopada 2003 r. Termin płatności przypadał na 27 grudnia 2003 r. Płatności uregulowałem ponad 6 miesiecy po terminie, czyli w czerwcu 2004 r. Czy po takim terminie można wystawić fakturę korygującą (...)

 • Abolicja a dochód z Niemiec

  Pracowałem i mieszkałem w Niemczech lata 2002-2008. Rozliczałem się z urzędem podatkowym w Niemczech. Czy dotyczy mnie rozliczenie podatkowe dla Polaków pracujących za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce?

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić w kraju po zakupie takiego mieszkania? Na początku, po zakupie mieszkania będę mieszkał w Polsce i czasami jeździł do (...)

 • 2 dni opieki na dzieckiem a rozwód

  Jestem po rozwodzie, dzieci (do lat 14) mieszkają z matką, ale mam pełne prawa rodzicielskie i są u mnie zwykle w miesiącu od 4 do 15 dni. Czy należą mi się 2 dni urlopu na opiekę nad dziećmi?

 • Składniki przedsiębiorstwa

  W jednej z porad napisali Państwo "Aby dany składnik majątkowy wszedł do majątku przedsiębiorstwa, przedsiębiorca musi go wnieść. Nie oznacza to, że wszystkie składniki majątku jednoosobowego przedsiębiorcy wchodzą w skład przedsiębiorstwa - majątek przedsiębiorstwa będą stanowiły (...)

 • Skład zarządu spółki komunalnej

  Spółka komunalna. Obecnie jednoosobowy zarząd spółki zoo. Umowa spółki przewiduje skład zarządu od 1 do 3 osób. Prezes złożył wniosek do Rady Nadzorczej o zwiększenie składu zarządu do dwóch osób. Jak powinno przebiegać procedowanie w takim przypadku, bo chyba nie jest to rola Rady (...)

 • Właściwość komornika a miejsce zamieszkania.

  Posiadam mieszkanie, w którym jestem zameldowany na stałe, jednak od lat w nim nie mieszkam. W rzeczywistości mieszkam w innym mieście u rodziny, gdzie też jestem zameldowany na pobyt czasowy, (od 2007 r.). Obecnie przeciwko mnie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące alimentów, w (...)

 • Koszty nieuzasadnionej egzekucji komorniczej

  Obecnie przeciwko mnie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące alimentów, w związku z wnioskiem matki dzieci. Nie mam zaległości oraz płacę terminowo alimenty. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie ma innego uzasadnienia, jak tylko złośliwość byłej żony, nie istnieje (...)

 • Czas oczekiwania na naprawę gwarancyjną

  Trzy miesiące temu kupiłam zestaw komputerowy w skład którego wchodziła klawiatura. Po kilku dniach klawiatura przestała działać więc oddałam ją do naprawy lub wymiany w ramach gwarancji. Do tej pory nie odzyskałam klawiatury pomimo wielu moich telefonów oraz wizyt osobistych. Czy jest jakiś (...)

 • Gospodarstwa rolne a grunty orne, leśne etc

  Mój ojciec nie był rolnikiem i nie prowadził tego typu działalności. Prowadził działalność budowlaną. Zajmował się kupowaniem parcel w Warszawie i jej okolicach, posiadał cegielnie w której produkował materiał budowlany, z którego z kolei budował obiekty. Zakupił bardzo wiele parcel (...)

 • Żądanie udostępnienia danych z ewidencji gruntów

  Interesuje mnie pewna działka. Chciałbym ustalić jej właściciela i nr KW. Powiatowy Wydział Geodezji odmawia informacji zasłaniając się ochrona danych osobowych. Na jakiej podstawie prawnej mogę żądać udostępnienia powyższych informacji? Czy jest to informacja publiczna?

 • Wykorzystanie cudzych zdjęć w internecie

  Duży sklep internetowy wykorzystał w swoich aukcjach autorskie zdjęcia zaczerpnięte z aukcji wystawianych przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą? Należy dodać, że zdjęcia zostały wykonane autentycznym przedmiotom znajdującym się w posiadaniu osoby prowadzącej (...)

 • Podział nieruchomości do używania

  Małżeństwo przed zawarciem związku małżeńskiego zakupiło dom na współwłasność z udziałami 1/4 i 3/4. Czy można podzielić nieruchomość poprzez ustalenie między współwłaścicielami praw np. do kondygnacji? Czy taki podział musi nastąpić w formie aktu notarialnego, czy wystarczy (...)

 • Zabezpieczenie na majątku wspólnym małżonków

  Została dokonana wzmianka na temat istnienia wniosku o wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Nieruchomość jest wspólną własnością małżonków, a w momencie składania wniosku przez komornika klauzula dotyczyła jednego małżonka. Czy sąd powinien dokonać wzmianki?

 • Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi

  W momencie zaciągnięcia zobowiązania zostało ono zabezpieczone wekslem z deklaracją podpisaną tez przez małżonka. Czy sąd musi przesłać małżonkowi informację o nadaniu klauzuli wykonalności? Od kiedy jest ona skuteczna wobec małżonka i kiedy biegnie termin dla niego o wniesienie zarzutów?

 • Odpowiedzialność gwaranta

  W ubiegłym roku dostarczyliśmy naszemu klientowi produkowane przez nas wyroby (siłowniki hydrauliczne),które on montuje w swoich urządzeniach stacjonarnych u swoich klientów. Po 9 miesięcznym okresie pracy siłownika nastąpiło jego uszkodzenie spowodowane wadą fabryczną. Usterka została przez (...)

 • Wymeldowanie lokatorów jako nowy właściciel

  Jestem właścicielem nieruchomości kupionej w roku 2009. Kupiłem dom z lokatorką i dwójką dzieci zameldowanych na pobyt stały. Czytałem artykuł ze jako nowy właściciel mam prawo domagać się wymeldowania lokatorów. Jak to jest? Zaznaczam ze lokatorka nie chce podpisać umowy najmu. Proszę (...)

 • Opinia rzeczoznawcy w postępowaniu sądowym

  Załóżmy że miałem kolizję i sprawca uszkodził mój samochód. Otrzymał od Policji mandat - on jest winny kolizji i przysługuje mi od niego roszczenie odszkodowawcze (załóżmy że nie posiadał ubezpieczenia OC). Udałem się do niezależnych rzeczoznawców którzy dokonali wyceny szkody stwierdzonej (...)

Zmiany w Prawie • Nowa ustawa o akcyzie

  Jakie przepisy regulują podatek akcyzowy?Z dniem 1 marca 2009 r. wejdzie w życie nowa ustawa o podatku akcyzowym. Zastąpi ona ustawę z 24 stycznia 2004 r.Jakie zmiany (...)

Projekty Ustaw • Kiedy 6-latki trafią do szkoły?

  Jaki projekt dotyczy oświaty?Sejm przyjął projekt ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw. Teraz trafi on pod obrady Senatu. Ministerstwo (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 66 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2009 r. sygn. akt P 40/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 65 z 2009

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 63 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Poz. 62 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 61 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie

 • Dziennik Ustaw Poz. 60 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

 • Dziennik Ustaw Poz. 59 z 2009

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)