Archiwum 13 Październik 2009

 • 13.10.2009

  Prawa pacjenta łamane "na skalę masową"

  Według krajowego zarządu OZZL w Polsce dochodzi do masowego łamania podstawowego prawa chorego, czyli uzyskania właściwego leczenia we właściwym czasie.

 • 13.10.2009

  Polska ratyfikowała traktat lizboński

  Prezydent Lech Kaczyński podpisał w sobotę traktat z Lizbony. Aby dokument zaczął obowiązywać od przyszłego roku musi się pod nim znaleźć jeszcze jeden podpis ? czeskiego prezydenta Vaclava Klausa.

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędowe • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3245 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Chęciny, reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego - Burmistrza Chęcin do Porozumienia Nr 394/2009 z dnia 02 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Chęciny, reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego - Burmistrza Chęcin w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3244 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Iskrę - Burmistrza Staszowa do Porozumienia Nr 393/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Iskrę - Burmistrza Staszowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3243 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Dwikozy, reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszka - Wójta Dwikozów do Porozumienia Nr 392/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Dwikozy, reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszka - Wójta Dwikozów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3242 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Słupia Jędrzejowska, reprezentowaną przez Pana Janusza Grabka - Wójta Słupi Jędrzejowskiej do Porozumienia Nr 392/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Słupia Jędrzejowska, reprezentowaną przez Pana Janusza Grabka - Wójta Słupi Jędrzejowskiej w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3241 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Pana Adama Bodziocha - Burmistrza Kazimierzy Wielkiej do Porozumienia Nr 391/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Kazimierza Wielka reprezentowaną przez Pana Adama Bodziocha - Burmistrza Kazimierzy Wielkiej w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3240 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Działoszyce, reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leksa - Burmistrza Działoszyc do Porozumienia Nr 390/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Działoszyce, reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leksa - Burmistrza Działoszyc w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3239 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Pana Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego do Porozumienia Nr 389/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Pana Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3238 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Jędrzejów, reprezentowaną przez Pana Marka Wolskiego - Burmistrza Jędrzejowa do Porozumienia Nr 388/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Jędrzejów, reprezentowaną przez Pana Marka Wolskiego - Burmistrza Jędrzejowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3237 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Samborzec, reprezentowaną przez Pana Witolda Garnuszka - Wójta Samborca do Porozumienia Nr 386/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Samborzec, reprezentowaną przez Pana Witolda Garnuszka - Wójta Samborca w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3236 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Mniów, reprezentowaną przez Pana Leonarda Świerczyńskiego - Wójta Mniowa do Porozumienia Nr 385/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Mniów, reprezentowaną przez Pana Leonarda Świerczyńskiego - Wójta Mniowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3235 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Starachowice, reprezentowaną przez Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Starachowic do Porozumienia Nr 384/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Starachowice, reprezentowaną przez Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Starachowic w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3234 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Chmielnik, reprezentowaną przez Pana Jarosława Zatorskiego - Burmistrza Chmielnika do Porozumienia Nr 383/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Chmielnik reprezentowaną przez Pana Jarosława Zatorskiego - Burmistrza Chmielnika w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3233 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Obrazów, reprezentowaną przez Pana Lecha Niezgodę - Wójta Obrazowa do Porozumienia Nr 382/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Obrazów, reprezentowaną przez Pana Lecha Niezgodę - Wójta Obrazowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3232 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Piekoszów, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Dąbrowę - Wójta Piekoszowa do Porozumienia Nr 381/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Piekoszów, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Dąbrowę - Wójta Piekoszowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3231 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Nowa Słupia, reprezentowaną przez Pana Jerzego Gałkę - Wójta Nowej Słupi do Porozumienia Nr 380/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Nowa Słupia, reprezentowaną przez Pana Jerzego Gałkę - Wójta Nowej Słupi w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3230 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Bliżyn, reprezentowaną przez Pana Mariusza Walachnię - Wójta Bliżyna do Porozumienia Nr 379/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Bliżyn, reprezentowaną przez Pana Mariusza Walachnię - Wójta Bliżyna w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3229 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Opatów, reprezentowaną przez Panią Krystynę Kielisz - Burmistrza Opatowa do Porozumienia Nr 378/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Opatów, reprezentowaną przez Panią Krystynę Kielisz - Burmistrza Opatowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3228 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Ożarów, reprezentowaną przez Pana Marcina Majchera - Burmistrza Ożarowa do Porozumienia Nr 377/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Ożarów, reprezentowaną przez Pana Marcina Majchera - Burmistrza Ożarowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3227 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Bogoria, reprezentowaną przez Pana Władysława Brudka - Wójta Bogorii do Porozumienia Nr 376/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Bogoria, reprezentowaną przez Pana Władysława Brudka - Wójta Bogorii w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3226 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a Miastem Kielce, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielce do Porozumienia Nr 375/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a Miastem Kielce, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielce w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3225 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Połaniec, reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego - Burmistrza Połańca do Porozumienia Nr 374/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Połaniec, reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego - Burmistrza Połańca w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3224 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Ruda Maleniecka, reprezentowaną przez Pana Leszka Kucę - Wójta Rudy Malenieckiej do Porozumienia Nr 373/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Ruda Maleniecka, reprezentowaną przez Pana Leszka Kucę - Wójta Rudy Malenieckiej w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3223 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a Miastem Sandomierz, reprezentowanym przez Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza do Porozumienia Nr 372/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a Miastem Sandomierz reprezentowanym przez Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3222 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Zawichost, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wzorka - Burmistrza Zawichostu do Porozumienia Nr 371/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Zawichost reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wzorka - Burmistrza Zawichostu w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3221 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Opatowiec, reprezentowaną przez Pana Henryka Barańskiego - Wójta Opatowca do Porozumienia Nr 370/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Opatowiec, reprezentowaną przez Pana Henryka Barańskiego - Wójta Opatowca w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3220 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Pacanów, reprezentowaną przez Pana Wiesława Skopa - Wójta Pacanowa do Porozumienia Nr 369/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Pacanów, reprezentowaną przez Pana Wiesława Skopa - Wójta Pacanowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3219 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Baćkowice, reprezentowaną przez Pana Mariana Partykę - Wójta Baćkowic do Porozumienia Nr 368/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Baćkowice, reprezentowaną przez Pana Mariana Partykę - Wójta Baćkowic w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3218 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Słupia, reprezentowaną przez Pana Witolda Wójcika - Wójta Słupi do Porozumienia Nr 367/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Słupia, reprezentowaną przez Pana Witolda Wójcika - Wójta Słupi w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3217 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Włoszczowa, reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Dorywalskiego - Burmistrza Włoszczowej do Porozumienia Nr 366/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Dorywalskiego - Burmistrza Włoszczowej w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3216 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Daleszyce, reprezentowaną przez Pana Wojciecha Furmanka - Burmistrza Daleszyc do Porozumienia Nr 365/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Daleszyce, reprezentowaną przez Pana Wojciecha Furmanka - Burmistrza Daleszyc w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3215 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Skalbmierz, reprezentowaną przez Pana Michała Markiewicza - Burmistrza Skalbmierza do Porozumienia Nr 364/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Skalbmierz, reprezentowaną przez Pana Michała Markiewicza - Burmistrza Skalbmierza w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3214 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Michałów, reprezentowaną przez Pana Stanisława Szewczyka - Wójta Michałowa do Porozumienia Nr 363/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Michałów, reprezentowaną przez Pana Stanisława Szewczyka - Wójta Michałowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3213 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Nowy Korczyn, reprezentowaną przez Pana Wiktora Kwasa - Wójta Nowego Korczyna do Porozumienia Nr 361/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Nowy Korczyn, reprezentowaną przez Pana Wiktora Kwasa - Wójta Nowego Korczyna w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3212 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Nagłowice, reprezentowaną przez Panią Elżbietę Frejowską - Wójta Nagłowic do Porozumienia Nr 360/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Nagłowice, reprezentowaną przez Panią Elżbietę Frejowską - Wójta Nagłowic w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3211 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Solec Zdrój, reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa - Wójta Solca Zdroju do Porozumienia Nr 359/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Solec Zdrój, reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa - Wójta Solca Zdroju w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3210 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Stąporków, reprezentowaną przez Pana Tomasza Kasprzyka, Pełniącego Funkcję Burmistrza do Porozumienia Nr 358/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Stąporków, reprezentowaną przez Pana Edmunda Wojnę - Burmistrza Stąporkowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3209 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Morawica, reprezentowaną przez Pana Mariana Burasa - Wójta Morawicy do Porozumienia Nr 357/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Morawica, reprezentowaną przez Pana Mariana Burasa - Wójta Morawicy w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3208 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Końskie, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Końskich do Porozumienia Nr 356/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Końskie, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Końskich w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3207 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Sędziszów, reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka - Burmistrza Sędziszowa do Porozumienia Nr 355/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Sędziszów reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka - Burmistrza Sędziszowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3206 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Klimontów, reprezentowaną przez Pana Ryszarda Bienia - Wójta Klimontowa do Porozumienia Nr 354/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Klimontów, reprezentowaną przez Pana Ryszarda Bienia - Wójta Klimontowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3205 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Bodzentyn, reprezentowaną przez Pana Stanisława Marka Kraka - Burmistrza Bodzentyna do Porozumienia Nr 353/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Bodzentyn, reprezentowaną przez Pana Stanisława Marka Kraka - Burmistrza Bodzentyna w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3204 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Małogoszcz, reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego - Burmistrza Małogoszczy do Porozumienia Nr 351/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Małogoszcz, reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego - Burmistrza Małogoszczy w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3203 z 2009-10-13

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Smyków, reprezentowaną przez Pana Józefa Śliza - Wójta Smykowa do Porozumienia Nr 350/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Smyków, reprezentowaną przez Pana Józefa Śliza - Wójta Smykowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3202 z 2009-10-13

  uchwała nr XXIX/178/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3201 z 2009-10-13

  uchwała nr XLIX/273/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3200 z 2009-10-13

  uchwała nr XLIX/271/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3199 z 2009-10-13

  uchwała nr XLIX/270/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/257/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XLII/233/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Kunów.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3198 z 2009-10-13

  uchwała nr XLIX/269/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego nr 447 poz 3197 z 2009-10-13

  uchwała nr XLIX/265/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/02 z dnia 29 kwietnia 2002r. W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego nr 173 poz 3137 z 2009-10-13

  zarządzenie nr FB/Z/10/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego nr 173 poz 3136 z 2009-10-13

  uchwała nr XLVIII/255/2009 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Ośrodka Kultury

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego nr 173 poz 3135 z 2009-10-13

  uchwała nr XLVIII/254/2009 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/181/2005 Rady Gminy w Wińsku z dnia 02 lutego 2005 r. w sprawie: przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego nr 173 poz 3134 z 2009-10-13

  uchwała nr XLI/174/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego nr 173 poz 3133 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXIV/299/09 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Strzelin

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego nr 173 poz 3132 z 2009-10-13

  uchwała nr 241/XXXII/09 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/XXXI/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie gminnych stypendiów sportowych dla zawodników osiągają-cych wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współ-zawodnictwie sportowym.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego nr 173 poz 3131 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXVII/237/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 201 poz 2216 z 2009-10-13

  uchwała nr XXII/103/09 Rady Gminy Czyże z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 201 poz 2215 z 2009-10-13

  uchwała nr XXV/180/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 201 poz 2214 z 2009-10-13

  uchwała nr XXIV/159/09 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 201 poz 2213 z 2009-10-13

  uchwała nr XXV/201/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 201 poz 2212 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXIV/199/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 201 poz 2211 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXVIII/575/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 201 poz 2210 z 2009-10-13

  uchwała nr XXI/180/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 201 poz 2209 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXIV/203/09 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2208 z 2009-10-13

  porozumienie Starosty Monieckiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego przekazania Wójtowi Gminy Jaświły zarządzania na okres 10 lat drogami powiatowymi

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2207 z 2009-10-13

  porozumienie Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 czerwca 2009r. Porozumienie pomiędzy Gminą Wysokie Mazowieckie a Gminą Kulesze Kościelne

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2206 z 2009-10-13

  uchwała nr XXVI/221/09 Rady Gminy Narewka z dnia 29 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2205 z 2009-10-13

  uchwała nr 112/XXV/09 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 27 września 2009r. w sprawie zmiany kategorii dróg

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2204 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXI/126/2009 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2203 z 2009-10-13

  uchwała nr XX/141/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 18 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2202 z 2009-10-13

  uchwała nr XX/140/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 18 września 2009r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Wyszkach

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2201 z 2009-10-13

  uchwała nr XX/139/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 18 września 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Wyszki oraz określenia granic ich obwodów

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2200 z 2009-10-13

  uchwała nr 177/XXXIV/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 11 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2199 z 2009-10-13

  uchwała nr 175/XXXIV/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 11 września 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Grajewo oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2198 z 2009-10-13

  uchwała nr XXV/217/09 Rady Gminy Narewka z dnia 4 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2197 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXV/208/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miejscowości Słucz

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2196 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXVIII/161/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach samorządowych

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2195 z 2009-10-13

  uchwała nr XXVI/202/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia na rok kalendarzowy 2010 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2194 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXIX/181/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabne

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2193 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXVI/196/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 25 września 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego ?Blisko ? Boisko? w Mońkach przy ulicy Gajowej

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2192 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXV/191/09 Rady Miasta Suraż z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych położonych na terenie Gminy Suraż

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2191 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXV/190/09 Rady Miasta Suraż z dnia 24 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Suraż.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2190 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXV/186/09 Rady Miasta Suraż z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2189 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXIV/157/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 23 września 2009r. w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów z nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2188 z 2009-10-13

  uchwała nr XXIV/190/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 września 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie miasta i gminy Choroszcz

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2187 z 2009-10-13

  uchwała nr XXIV/186/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2186 z 2009-10-13

  uchwała nr XXVIII/220/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 września 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zaopiniowania przez mieszkańców zmian do statutów jednostek pomocniczych

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2185 z 2009-10-13

  uchwała nr XXVII/239/09 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2 października 2009r. w sprawie pozbawienia dróg powiatowych: nr 1311 B Teolin - Soroczy Mostek - Sosnowe Bagno oraz nr 1310 B Białousy - Łubianka - kol. Kwasówka - Podłubianka kategorii drogi powiatowej

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2184 z 2009-10-13

  uchwała nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania , rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2183 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXV/222/09 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 21 września 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Grajewskiego

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego nr 200 poz 2182 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXV/221/09 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 21 września 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr 70 poz 1869 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXVIII/943/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ?Warszewo? w Szczecinie pod nazwą ?Warszewo 3?

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr 70 poz 1868 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXVIII/941/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Bolinko - Rynkowa? w Szczecinie pod nazwą ?Bolinko ? Rynkowa 2?

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr 70 poz 1867 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXVIII/940/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Zawadzkiego - Klonowica? w Szczecinie pod nazwą ?Zawadzkiego ? Klonowica 2?

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr 69 poz 1865 z 2009-10-13

  decyzja nr OSZ-4210-33(12)/2009/220/IX/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 września 2009r. Decyzja

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr 69 poz 1864 z 2009-10-13

  uchwała nr V/sXXXIV/277/09 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr III/sXII/103/99 w sprawie Statutu Miasta Wałcza

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr 69 poz 1863 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXVIII/944/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Żelechowa-Park Brodowski? w Szczecinie

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr 69 poz 1862 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXIV/346/09 Rady Gminy Postomino z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie JAROSŁAWIEC ? ?NOWE OSIEDLE?

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego nr 100 poz 1676 z 2009-10-13

  informacja Prezydenta Miasta Toruń z dnia 15 września 2009r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego nr 100 poz 1675 z 2009-10-13

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 21 września 2009r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej Grudziądza

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego nr 100 poz 1674 z 2009-10-13

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 21 września 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dębowa Łąka przeprowadzonych w dniu 20 września 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego nr 100 poz 1673 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 września 2009r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego nr 100 poz 1672 z 2009-10-13

  uchwała nr XXV/173/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2354C Szelejewo - Oćwieka, położonej w Szelejewie i Oćwiece, Gmina Gąsawa

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego nr 100 poz 1671 z 2009-10-13

  uchwała nr XIX/295/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2009r. Uchwała w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Aleksandrowskiego

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego nr 100 poz 1670 z 2009-10-13

  uchwała nr XXXVIII/203/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 10 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2007-2011

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego nr 100 poz 1669 z 2009-10-13

  uchwała nr XVIII/137/09 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego - obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć przez dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego nr 100 poz 1668 z 2009-10-13

  uchwała nr XXX/183/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Choceń w obrębie Jarantowice na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 87, 88/1, 86/2, 85, 84/1, 84/2, 55/3, 55/4, 54/3, 54/2, 54/1, 53/2 przeznaczony pod funkcję mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego nr 100 poz 1667 z 2009-10-13

  uchwała nr XXIV/347/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożno-Parcele.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego nr 100 poz 1666 z 2009-10-13

  uchwała nr XXIII/332/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1334 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw Poz. 1333 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie nadania statutu instytutowi Spraw Międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1332 z 2009

  Ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Monitor Polski Poz. 864 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 863 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 862 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 861 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 860 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 859 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 858 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 857 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5620 – Volkswagen Financial Services/MoellerGruppen/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/1013/WE przyznającą odstępstwo Niemcom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7703)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu lipidowego z kryla antarktycznego Euphausia superba jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7647)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7637) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Pomoc państwa – Grecja – Pomoc państwa C 21/09 (ex N 105/08, ex N 168/08 i ex N 169/08) – Infrastruktura portowa – finansowanie infrastruktury i urządzeń portu Pireus ze środków publicznych – Wezwanie do zgłaszania uwag na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu pracy „Ludzie” 2010 siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących ze Słowenii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków z Włoch, Luksemburga i Malty Komitetu Doradczego ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5594 – TNT Post Holding Deutschland/Georg von Holtzbrinck/JVS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7547) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Litwy i jednego zastępcy członka z Litwy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Opinia Komisji zgodnie z art. 17 ust. 5 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy („dyrektywy w sprawie czasu pracy”) – Przedłużenie okresu przejściowego w odniesieniu do wymiaru czasu pracy lekarzy stażystów na Węgrzech

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania porozumienia ustanawiającego zakres uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty 2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Opinia Komisji zgodnie z art. 17 ust. 5 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy („dyrektywy w sprawie czasu pracy”) – Przedłużenie okresu przejściowego w odniesieniu do wymiaru czasu pracy lekarzy stażystów w Niderlandach

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/130/WE z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2009 z dnia 12 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2009 z dnia 12 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Komisji zgodnie z art. 17 ust. 5 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy („dyrektywy w sprawie czasu pracy”) – Przedłużenie stosowania okresu przejściowego w odniesieniu do wymiaru czasu pracy lekarzy stażystów w Zjednoczonym Królestwie

NA SKÓTY