e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Październik 2009

 • 21.10.2009

  Nie ma zgody na zewnętrzny audyt NIK

  Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wywołała burzliwą debatę podczas wczorajszych obrad w Senacie. Największe kontrowersje budził m.in. zapis o wprowadzeniu do Izby audytu zewnętrznego i powierzenia go prywatnym firmom.

 • 21.10.2009

  Skazańcy nie będą posłami

  Osoby skazane prawomocnym wyrokiem nie będą miały możliwości kandydowania do Sejmu oraz Senatu - zakłada nowelizacja konstytucji.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Koszty delegacji przedsiębiorcy

  Prowadzę dzialalność gospodarczą (księga przychodów i rozchodów) w zakresie projektowania i nadzorów w budownictwie mostowym. Obecnie wykonuję pracę inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie obiektów mostowych w miejscowości oddalonej od miejsca zamieszkania oraz miejsca prowadzenia działalności (...)

 • Zgłoszenie pożyczki do US

  W 2005 roku udzieliłam pożyczki, na kilka miesięcy, bez oprocentowania, mojej dorosłej córce. Było to ok. 9000 PLN. Czy fakt udzielenia tego rodzaju pożyczki musiał być zgłoszony do Urzędu Skarbowego?

Opinie prawneInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1362 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1361 z 2009

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Poz. 1360 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1359 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1358 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1357 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Tuszyn w województwie łódzkim

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2009 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli u indyków (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7735) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe formaty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7680) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 981/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze ICES IIIa oraz wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 980/2009 z dnia 19 października 2009 ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE obszaru ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5662 – NIBC/ABN AMRO Fund/MID Ocean Group) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2009 z dnia 20 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 1 października do dnia 7 października 2009 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5653 – GDA/Furukawa-Sky/Mitsui/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Decyzja Rady 2009/747/WPZiB z dnia 14 września 2009 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2009 z dnia 20 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Komisji z dnia 20 października 2009 r. dotycząca zmienionego planu usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w elektrowni jądrowej Chooz-B, znajdującej się na terenie Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Biuro Administracji i Rozliczania Należności Indywidualnych (PMO) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2009/10213