e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Październik 2009

 • 30.10.2009

  Komu handlować w święta nie wolno?

  1 i 11 listopada są dniami, w których handel jest ustawowo zabroniony. Przepisy nie określają jednak precyzyjnie tego, kto w święto do pracy pójdzie, a kto zostanie w domu z rodziną.

 • 30.10.2009

  Rodziny dostaną więcej

  Od 1 listopada wzrośnie kwota zasiłku rodzinnego. Wyższe będzie również świadczenie pielęgnacyjne.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podatek od sprzedaży działki

  Planuję zakup działki budowlanej 25 ar, za 150 tys zł. Następnie z tej działki chcę wydzielić 12,5 ar i sprzedać ją za około 125 tys. zł. Jakiej wysokości podatek muszę odprowadzić do US w związku z tą operacją?

 • Umorzenie przez sprzedawcę części długu

  Nasz usługodawca - wydawca jednego z tytułów książek telefonicznych dostępnych na naszym rynku - umorzył nam częśc zadłużenia wynikającego z faktury VAT wystawionej w miesiącu grudniu 2008 r. Usługa dotyczyła wydrukowania ogłoszenia naszej firmy (spółki zoo) w tej ksiażce telefonicznej (...)

 • Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

  Pięć lat temu razem z koleżanką założyliśmy spółkę z o.o. , która służyła do wydania gazety niemieckojęzycznej w Polsce. Siedziba firmy jest w Warszawie pod moim prywatnym adresem. W 2006r. sprzedaliśmy 100% udziałów tej spółki niemieckim inwestorom. Ta niemiecka firma do dziś jest (...)

Artykuły i poradniki

 • Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu na wynalazek?

  Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje twórcy. Zasadą jest zatem, że podmiotem uprawnionym jest twórca, a jedynie wyjątkowo prawo to przysługuje innym podmiotom. Jeżeli wynalazku dokonały co najmniej dwie osoby, wówczas uprawnienie do uzyskania patentu przysługuje (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1424 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1423 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawei wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

 • Dziennik Ustaw Poz. 1422 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1421 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1420 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1419 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawei wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1418 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1417 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1416 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1415 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1414 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1413 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom celnym z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju

 • Dziennik Ustaw Poz. 1412 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1411 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od gier

 • Dziennik Ustaw Poz. 1410 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Poz. 1409 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1408 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

 • Monitor Polski Poz. 896 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 895 z 2009

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorstwu statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Poz. 894 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010

 • Monitor Polski Poz. 893 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2010

 • Monitor Polski Poz. 892 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2009 r. nr 1131-20-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 891 z 2009

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2009 r. w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki

 • Monitor Polski Poz. 890 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2009 r. (podczas Prezydencji czeskiej)

 • Monitor Polski Poz. 889 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci księdza Jerzego Popiełuszki

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2009

  Decyzja Rady 2009/796/WSiSW z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 61 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/795/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. uchylające wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 58 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8283) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 56 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające po raz 115. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pecorino Romano (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Grelos de Galicia (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Amarene Brusche di Modena (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5647 – ADVENT/GFKL) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.M.5596 – Magna/Sberbank/GM/Opel) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5640 – SCF/AIG Bank/AIG Credit) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Morbier (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 567/2009 rejestrującego w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 31 maja 2009 r.(decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WElub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 września 2009 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5602 – RREEF FUND/BP/EVE/REPSOL/BBG) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Rezolucja Rady z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wzmocnionej strategii na rzecz współpracy celnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Ogłoszenie o otwartym konkursie: redaktor (język angielski) — Nr ref.: EF/TA/09/10