e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Maj 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Refundacja z PFRON przychodem

  Jako osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie KPiR, składki zapłacone na fundusz społeczny odliczam przy rozliczaniu zaliczek, tj. już od dochodu, zaznaczam, że tylko te (...)

 • Ponowne podjęcie egzekucji należności celnych

  Sprawa dotyczy długu celnego powstałego w 2000 r. Zakładam że w najbliższym czasie egzekucja zostanie umorzona ponieważ jest ona bezskuteczna. Nic nie posiadam i jestem zatrudniona z minimalnym wynagrodzeniem. Za kilka dni mam sprawę w Sądzie o wyjawienie majątku, gdzie mój stan majątkowy (...)

 • Reprezentowanie spółki z o.o. w organizacji

  Została powołana spółka z o.o. w organizacji aktem założycielskim (jest jeden wspólnik). W jaki sposób spółka z o.o. w organizacji (czy też jej jedyny wspólnik) może upoważnić osobę fizyczną do reprezentowania w/w spółki z o.o. w organizacji, łącznie z możliwością złożenia dokumentów (...)

 • VAT przy sprzedaży mieszkania

  Osoba fizyczna kupiła mieszkanie na swoje imię i nazwisko. Osoba ta wprowadziła następnie to mieszkanie jako środek trwały do prowadzonej przez siebie jednoosobowej firmy. Kupno mieszkania odbyło się bez VAT, bo kupowane było od osoby prywatnej. Czy w razie dalszej sprzedaży mieszkania konieczne (...)

 • Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika

  Pracodawca podpisał z uczniem umowę w celu praktycznej nauki zawodu oraz zobowiązał się zgodnie zresztą z przepisami, że będzie zwalniał ucznia na zajęcia teoretyczne które odbywają się w zespole szkół ponadgimnazjalnych. Szkoła zwróciła się z pismem do pracodawcy, żeby pokrył koszty (...)

 • Dieta w Euro

  Dotyczy poprzedniego pytania - dieta na terenie Niemiec. Czy muszę wypłacać dietę pracownikom w Euro i w złotówkach, czy mogę tylko w złotówkach. Jeżeli tak to w jaki sposób przeliczać euro na złotówki tzn po jakim kursie.

 • Dochody osoby bezrobotnej

  Wypowiedziałam umowę o pracę pracodawcy. Jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Czy do momentu kiedy nie znajdę odpowiedniej dla mnie pracy (jestem lekarzem) i podpisania umowy o pracę mogę udzielać konsultacji i pobierać za moje usługi opłaty? Czy jako osoba bezrobotna mogę osiągać (...)

 • Wynajem domu firmie a ryczałt

  Posiadam wolnostojący dom, którego nie zamieszkuję. Do tej pory prowadziłem wynajem osobom prywatnym na cele mieszkaniowe i nie było to traktowane jako działalność gospodarcza (opłacałem podatek zryczałtowany). Jednak ostatnio otrzymałem propozycję od firmy, od pewnej spółki cywilnej założonej (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu

  Wynajęliśmy prywatnie mieszkanie, podpisując umowę na rok z możliwością wypowiedzenia tylko w wypadku złamania jej postanowień przez którąś ze stron. Najemcy jednak postanowili się wyprowadzić już po miesiącu obowiązywania umowy i opuścili mieszkanie zabierając swoje rzeczy. Nie dokonali (...)

 • Czy możliwe jest zbycie udziałów w spółce z o.o. przed zgłoszeniem jej do KRS?

  Założono spółkę z o.o. umową spółki w postaci aktu notarialnego. Jest dwóch wspólników, którzy mają po 50% udziałów. Spółka nie została jeszcze zgłoszona do KRS. Czy i w jakiej formie możliwe jest zbycie udziałów w tej spółce przed zgłoszeniem jej do KRS?

 • Przejęcie zakładu a zmiana umowy o pracę

  Pracodawca zatrudnia pracownika na umowę na czas nieokreślony. Pracodawca umiera i przejmuje pracownika mąż (prowadzi działalność gospodarczą za zmarłą żonę). Jak zmarła żona mąż przejął pracownika do siebie w trybie art.23\' KP. Pracownik miał umowę o pracę na czas nieokreślony. (...)

 • Wpis w KRS a nowy zarząd

  Zgodnie z Art. 231 ksh lada dzień zwołane zostanie zgromadzenie wspólników, podczas którego zmianie ulegnie skład osobowy zarządu, gdyż kadencja obecnego zarządu i tak wygasa. Pojawia się problem reprezentacji po zmianie zarządu spółki. Spółka jest w trakcie realizacji transakcji zagranicznej (...)

 • Zmiana zarządu spółki z o.o.

  W październiku 2004 roku zawiązana została spółka z o.o., w umowie której i sporządzonej w akcie notarialnym istnieje zapis, iż ";stawiający (czyt. wspólnicy) poza umową spółki w skład pierwszego zarządu powołują ..." Zatem w pierwszej umowie spółki został powołany zarząd (dwuosobowy (...)

 • Zwrot kosztu zakupu okularów przez pracownika

  Pracownik oczekuje od pracodawcy zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów, których używa do pracy przy komputerze. O ile wiem, prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zwrotu kosztu zakupu takich okularów w średniej cenie, nie określając przy tym, jaka to ma być kwota. Część firm (...)

 • Umorzenie egzekucji komorniczej

  Dłużnik chce nam wpłacić zaległe pieniądze, sprawa jest u komornika. Na korzyść dłużnika po podpisaniu ugody chcemy umorzyć postępowanie komornicze. Ile czasu ma komornik na umorzenie postępowania komorniczego? Czy jest to określone prawnie? Czy przesłanie pisma do komornika powoduje (...)

Artykuły i poradniki

 • Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

  W związku działaniem i celem Unii Europejskiej, państwa członkowskie zmierzają do utworzenia m.in. rozwoju gospodarczego Wspólnoty, jak i do ujednolicenia systemu prawnego w tym zakresie. Wyrazem tego może być uregulowanie w prawie europejskim swoistych form paneuropejskich prowadzenia działalności, (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne