e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Kwiecień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 375 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 374 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 373 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 372 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

 • Monitor Polski Poz. 272 z 2011

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

 • Monitor Polski Poz. 271 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 270 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2010 r. o nadaniu orderów odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 269 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 268 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 267 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 266 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 265 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 264 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 263 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 262 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 261 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2010 r. o nadaniu orderu