e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Kwiecień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmiana przedmiotu powództwa w II instancji

  Po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony pracownik złożył pozew do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne żądając przywrócenia do pracy. Okres wypowiedzenia kończył się 31 marca 2011 r. 28 marca sąd rejonowy wydał wyrok oddalający powództwo. 20 kwietnia (...)

 • Darowizna po śmierci współwłaściciela

  Znajomy ma taką sytuację: Dom należący niegdyś do dziadków (stoi pusty) potem został przepisany na jego rodziców i byli oni właścicielami na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej. Jakiś czas temu mama mego znajomego zmarła. Znajomy posiada kilkoro rodzeństwa. Do dzisiaj odbyło (...)

 • Księgowania zbiorcze faktur za paliwo w PKPiR

  Jesteśmy małym biurem rachunkowym. Obecnie prowadzimy księgowość dużej firmy handlowej. Firma posiada kilka samochodów w środkach trwałych - zarówno osobowe jak i ciężarowe. Faktury na samochody ciężarowe (z przeglądem VAT) księgujemy każdą oddzielnie do VAT i oddzielnie do PKPiR. Nasze (...)

 • Wykonalność roszczenia regresowego

  Kiedy roszczenie regresowe staje się wykonalne?

 • Wyjątki od zasady swobody umów

  Jakie wyjątki od zasady swobody umów wprowadzają przepisy Kodeksu cywilnego?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 522 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura

 • Dziennik Ustaw Poz. 521 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 520 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 519 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 518 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

 • Dziennik Ustaw Poz. 517 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

 • Dziennik Ustaw Poz. 516 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat

 • Dziennik Ustaw Poz. 515 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 41/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 514 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2011 r. sygn. akt K 19/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 513 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 512 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań

 • Dziennik Ustaw Poz. 511 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 510 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę

 • Dziennik Ustaw Poz. 509 z 2011

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 508 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dziennik Ustaw Poz. 507 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 506 z 2011

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 505 z 2011

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym

 • Monitor Polski Poz. 386 z 2011

  Zarządzenie Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 • Monitor Polski Poz. 385 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 384 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 383 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 382 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 381 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 380 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 379 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 378 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 377 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 376 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 375 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 374 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

 • Monitor Polski Poz. 373 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 372 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 371 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 370 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2011 r. o nadaniu orderu