e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Listopad 2012

Artykuły i poradniki

 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, bez odniesienia do danego przypadku, jest uzasadniona czy nie. Przyczyna (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1258 z 2012

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno

 • Dziennik Ustaw Poz. 1257 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1256 z 2012

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1255 z 2012

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1254 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt SK 20/11

 • Dziennik Ustaw Poz. 1253 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, zawartym dnia 17 lutego 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1252 z 2012

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, zawarte dnia 17 lutego 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1251 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 września 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1250 z 2012

  Program współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisany w Warszawie dnia 20 września 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1249 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1248 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Monitor Polski Poz. 845 z 2012

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. w 10. rocznicę ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski

 • Monitor Polski Poz. 844 z 2012

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. z okazji 70. rocznicy powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów

 • Monitor Polski Poz. 843 z 2012

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii „Polscy malarze XIX/XX wieku” – Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 842 z 2012

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2012 r.