e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Czerwiec 2012

 • 12.6.2012

  Policja czujna przed meczem Polska-Rosja

  Na ulicach Warszawy będzie dzisiaj więcej mundurowych. Kibice przy wejściach na stadion muszą się liczyć z częstszymi kontrolami.

 • 12.6.2012

  Księgi wieczyste z internetu, jak te z sądu

  Wyciąg z księgi wieczystej wydrukowany z internetu będzie miał taką samą moc jak dokument wydawany przez sąd.

 • 12.6.2012

  Euro 2012 - czego zabrania UEFA?

  Zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, napojów, a przede wszystkim alkoholu. Takie obostrzenia dotyczą kibiców na stadionach i w strefach kibica. Całą listę zakazów muszą też respektować przedsiębiorcy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ile może dorobić emeryt

  Art. 104. ust 7. Ustawy o emeryturach i rentach z FUS stanowi, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu w momencie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Jednocześnie w mediach w wielu artykułach czytam, że osoba, która ukończyła ustawowy wiek (...)

 • Okres egzekwowania tytułu wykonawczego

  Wierzyciel dysponuje prawomocnym wyrokiem o zapłatę. Jak długo można egzekwować taki wyrok przez komornika?

Zmiany w Prawie • fotNowy taryfikator mandatów

  Nowy taryfikator mandatów obowiązuje od dnia  9 czerwca 2012 roku . Z tą datą weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 650 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu

 • Dziennik Ustaw Poz. 649 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy

 • Dziennik Ustaw Poz. 648 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 647 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Monitor Polski Poz. 398 z 2012

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 397 z 2012

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 396 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 394 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 393 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 392 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 391 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 390 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 389 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 388 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 387 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 386 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 385 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń