e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Czerwiec 2012

Artykuły i poradniki

 • Unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość ważnego zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. Pełnomocnik działając w imieniu przyszłego małżonka, dokonuje czynności prawnej, która wywiera bezpośredni skutek dla reprezentowanego, czyli powoduje zawarcie związku małżeńskiego (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweNaszym ZdaniemAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 684 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych” na lata 2010–2012

 • Dziennik Ustaw Poz. 683 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 682 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów

 • Dziennik Ustaw Poz. 681 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 680 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 679 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wolnej burty statków morskich