e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Czerwiec 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wynagrodzenia dla członków Zarządu przekształconej spółki

  X sp. z o. o. przekształciła się w X S.A.. W dniu 8.06.2012r. nowo przekształcona spółka została wpisana do KRS. Pierwsze Posiedzenie Rady Nadzorczej X S.A. odbędzie się 6.07.2012r., na którym podjęta będzie uchwała o wynagrodzeniach dla członków Zarządu. Rada Nadzorcza ustali wynagrodzenia (...)

 • Żądanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich

  Jakiś czas temu zamówiłem u wykonawcy logo. Zapłaciłem a on obiecał przesłać oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, na co jest korespondencja emailowa. Nie zawiera ona treści oświadczenia (w szczególności wymienienia tzw. pól eksploatacji), ale biorąc pod uwagę cel zaprojektowania (...)

 • Zmiana numeracji w ciągu roku podatkowego

  Prowadzę działalność gospodarczą (Księgi rachunkowe + VAT). Od początku roku stosuje numerację narastającą wystawianych przeze mnie dokumentów (faktury VAT, KW, KP). Ostatnio dowiedziałem się, że mój program pozwala również na numerację miesięczną dokumentów zarówno kasowych jak (...)

 • Zakupy słuzące wyłącznie sprzedaży zwolnionej - ujęcie w ewidencji

  Prowadzę naukę jazdy oraz handel (VAT+ PKPiR). Naukę jazdy mam tylko samochodem osobowym (sprzedaż zwolniona). Wszelkie zakupy służące obydwóm sprzedażom ujmuję w VAT jako służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej , w oparciu o współczynnik z roku ubiegłego (opłaty telefoniczne, (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweNaszym Zdaniem • fotJak to jest faktycznie z nauczycielami

  Już na łamach Gazety Wyborczej Dominika Wielowieyska postulowała likwidację Karty Nauczyciela i dostosowanie pracy nauczycieli do ogólnych warunków rynku (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 736 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 maja 2012 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 735 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

 • Dziennik Ustaw Poz. 734 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 733 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 732 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 • Dziennik Ustaw Poz. 731 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 730 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 729 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Poz. 728 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

 • Monitor Polski Poz. 455 z 2012

  Uchwała Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne