e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Czerwiec 2012

 • 29.6.2012

  Związki zawodowe idą do Trybunału Konstytucyjnego. Chcą zmian

  OPZZ zapowiedziało, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy dotyczącej związków zawodowych z konstytucją. Organizacja ma wątpliwości co do zapisu o wstępowaniu do związków tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Artykuły i poradniki

Projekty Ustaw • Ustawy o związkach partnerskich odrzucone

  Sejmowa Komisja Ustawodawcza zabroniła procedowania projektów w sprawie związków partnerskich, które w Sejmie złożyło SLD i Ruch Palikota.Według posłów z komisji (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweNaszym Zdaniem • fotKarta rowerowa dla wszystkich!

  Ostatnio Sejm coraz częściej i ochoczo liberalizuje przepisy dla rowerzystów. A to mogą już jeździć parami po drogach (wyjątkowo oczywiście ale nikt nie wie (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 742 z 2012

  Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 741 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Poz. 740 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 739 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 • Dziennik Ustaw Poz. 738 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw Poz. 737 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji

 • Monitor Polski Poz. 458 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Poz. 457 z 2012

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski Poz. 456 z 2012

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013