e-prawnik.pl Porady prawne

Co wchodzi do majątku osobistego małżonka?

Pytanie:

Co wchodzi do majątku osobistego małżonka?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Co wchodzi do majątku osobistego małżonka?

24.4.2012

Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:1)przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2)przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, (...)

10)przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Należy przy tym pamiętać, że np. dochody z pracy, uzyskiwane w toku małżeństwa, wbrew powszechnej opinii, nie są „majątkiem osobistym” tego małżonka, lecz majątkiem wspólnym. Naszym zdaniem, jeśli mieszkanie było nabyte w czasie trwania małżeństwa, przede wszystkim z majątku wspólnego, jak i w jakiejś części z Pana majątku osobistego, to biorąc pod uwagę znaczenie lokalu, jako mającego zaspokajać przede wszystkim potrzeby obojga małżonków, jest ono częścią majątku wspólnego. Uzasadnia to stanowisko doktryny prawniczej, która każe analizować funkcjonalne znaczenie nabytych dóbr dla potrzeb rodziny, nawet jeśli są one w całości (co jednak nie odpowiada Pana sytuacji) nabywane z majątku osobistego jednego z małżonków, co w teorii nakazywałoby stosować ową zasadę surogacji z pkt 10: „W tym ujęciu do majątku osobistego wejdą przedmioty nabyte przez jednego małżonka ze środków pochodzących z tego majątku, które mają charakter wskazany w art. 33 k.r.o. lub jeżeli nie budzi wątpliwości, że taki był cel czynności prawnej lub wola małżonka, wyrażona w chwili jej dokonywania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ