Odrzucenie zarzutów do nakazy zapłaty

Pytanie:

Przeciwko nam został złożony pozew do sądu gospodarczego o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Nakaz został wydany. W ustawowym terminie złożyliśmy zarzuty do wydanego nakazu zapłaty. Sąd jednak odrzucił nasze zarzuty uzasadniając to brakiem opłaty za te zarzuty. Nie składam takich zarzutów zbyt często ale nigdy za to nie wnosiłem opłaty. Czy w takim razie mamy prawo złożenia odwołania do wydanego postanowienia przez Sąd? Na jaką podstawę prawną mamy się powołać składając takie odwołanie?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

Natomiast zgodnie z art. 130(2) § 4 w zw. z § 3 kpc, sąd odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty pismo wniesione przez przedsiębiorcę w postępowaniu gospodarczym środki odwoławcze lub środki zaskarżenia (apelację, zażalenie, skargę kasacyjną, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, skargę na orzeczenie referendarza sądowego) podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia.

Z uwagi na powyższe odrzucenie przez sąd zarzutów od nakazu zapłaty należy uznać za prawidłowe i zgodnie z ww. przepisami. Dlatego też, jeśli zarzuty nie zostały należycie opłacone, wnoszenie zażalenia jest bezcelowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: