Odwołanie pełnomocnika procesowego

Pytanie:

Po wydaniu nakazu zapłaty, pozwany wniósł zarzuty. Na tym etapie sprawy chciałabym odwołać pełnomocnika. Czy w tym przypadku, gdy sąd zasądził już koszty zastępstwa, muszę wskazać innego pełnomocnika (radcę prawnego), czy mogę w dalszej części postępowania występować sama? W przypadku odwołania pełnomocnictwa, w jakiej formie muszę wnieść to odwołanie do sądu? Czy w przypadku, gdy nie było to pełnomocnictwo ogólne (nie było podane do jakiej sprawy), muszę wnosić osobno odwołanie pełnomocnictw do każdej ze spraw?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasądzone w nakazie zapłaty koszty zastępstwa dotyczą kosztów już poniesionych, a nie tych, które mogą być poniesione w dalszym postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia zarzutów. Strona ma prawo odwołać swojego pełnomocnika i nie musi powoływać kolejnego. Jeżeli pełnomocnik uzyskał ogólne umocowanie (do wszystkich spraw) i jakaś sprawa jest w toku, to oprócz oświadczenia o wypowiedzeniu pełnomocnictwa kierowanego do pełnomocnika, należy o tym fakcie zawiadomić sąd (w piśmie procesowym lub ustnie do protokołu). Dopiero od tej chwili odwołanie pełnomocnika ma skutek wobec sądu. Wobec przeciwnika i innych uczestników wypowiedzenie odnosi skutek z chwilą doręczenia im tego zawiadomienia przez sąd.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: