Podobieństwo między znakami towarowymi

Pytanie:

W jaki sposób określić stopień podobieństwa między znakami towarowymi: zarejestrowanym i używanym bez rejestracji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W doktrynie przyjmuje się, że podobieństwo między znakami jest tym większe, im jest większa możliwość skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem z wcześniejszym pierwszeństwem (wcześniej zgłoszonym, któremu prawo ochronne zostało już przyznane) ze względu na siłę odróżniającą (wysoki poziom rozpoznawalności) drugiego z wymienionych znaków. Fakt że firma konkurencyjna świadczy podobne usługi, a co za tym idzie funkcjonuje na rynku i jest na nim rozpoznawalna, nie pozostaje w tej sytuacji bez znaczenia.

Jak wskazuje się w doktrynie, przy ocenie podobieństwa należy:

1) porównać znaki „jako takie” – znak chroniony w postaci zarejestrowanej i znak używany przez nieuprawnionego,

2) ocenić ogólne wrażenie, jakie wywołują znaki,

3) ocenić podobieństwo znaków na płaszczyźnie słuchowej, wizualnej znaczeniowej,

4) zwracać uwagę na elementy zbieżne, nie różnice, bo to elementy zbieżne decydują

o podobieństwie,

5) uwzględnić renomę znaku, bowiem znak cieszący się renomą bardziej przyciąga uwagę kupujących, a więc sprzyja kojarzeniu z nim oznaczeń podobnych,

6) porównać także warunki, w których oznakowane towary nabywa kupujący,

7) uwzględniać sposób wytworzenia, miejsce produkcji towarów, ich cechy charakterystyczne, przeznaczenie sposób dystrybucji, występujące praktyki handlowe1.

Ponadto należy dodać że ryzyko pomyłki obejmuje trzy poziomy:

1) gdy z uwagi na podobieństwo między znakami i towarami kupujący nie dostrzega różnic i wybiera towar oznaczony znakiem fałszywym w przekonaniu, że nabywa

oryginalny,

2) gdy kupujący dostrzega różnice między oznaczonymi towarami, ale zakłada, że pozostają one pod kontrolą uprawnionego. W tym przypadku ryzyko konfuzji obejmuje pomyłkę co do ekonomicznych lub organizacyjnych powiązań między podmiotami nakładającymi znaki i wprowadzającymi je do obrotu,

3) gdy ze względu na rozpoznawalność znaku oryginalnego na rynku i pełnienie przez niego funkcji gwarancyjnej stopień podobieństwa znaku imitującego nałożonego na podobny towar nasuwa skojarzenie ze znanym znakiem oryginalnym, co przesądza o wyborze towaru oznakowanego znakiem fałszywym.

1E. Nowioska, U. Promioska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.2.2015

  Akcyza - podatek akcyzowy 2015

  Akcyza 2015 - ważne zmiany. Sprawdź, jaki towar jest opodatkowany podatkiem akcyzowym i czym jest wiążąca informacja akcyzowa.

 • 17.10.2017

  Płyn do e-papierosów i wyroby nowatorskie objęte akcyzą?

  Płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r. Produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe. 

 • 28.4.2018

  Więcej oznakowań na przejazdach

  Do końca maja 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakują 14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych naklejkami zawierającymi indywidualny numer przejazdu oraz telefony alarmowe.

 • 25.1.2018

  Płyny do e-papierosów objęte akcyzą

  Nowelizacja przewiduje objęcie podatkiem akcyzowym od 1 stycznia 2019 r. płynu do papierosów elektronicznych i tzw. wyrobów nowatorskich (mieszaniny zawierające tytoń lub susz tytoniowy, (...)

 • 25.6.2017

  Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

  Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy, która wprowadza akcyzę na płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie. Przewiduje też obowiązek (...)