Podział majątku po rozwodzie

Pytanie:

Jesteśmy z żoną w trakcie rozwodu i doszliśmy do porozumienia, jeśli chodzi o polubowny rozwód bez orzekania o winie. Pozostała nam jeszcze kwestia podziału majątku - chcielibyśmy ponieść jak najniższe koszty związane z podziałem majątku. Mamy małżeńską wspólnotę majątkową. Jesteśmy w posiadaniu działki rolnej bez kredytu hipotecznego oraz mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym na kwotę ok. 150 tys. W październiku 2006 r. sprzedaliśmy nasze stare mieszkanie i za uzyskane ze sprzedaży mieszkania środki kupiliśmy działkę rolną. Niestety zakup działki nie został uznany za cel mieszkaniowy i musimy ponownie dokonać zakupu innego mieszkania, aby uniknąć płacenia podatku. Aby zakupić nowe mieszkanie chcemy sprzedać mieszkanie, w którym mieszkamy i jesteśmy zameldowani od kwietnia 2007 r. (90% wpłat była dokonana przed sprzedażą starego mieszkania). Doszliśmy do porozumienia, że działka rolna przypadnie mi na własność a nowe mieszkanie zakupione ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania i innych środków będzie własnością żony. Mamy rozprawę rozwodowa, na której prawdopodobnie zostanie orzeczony rozwód i chcielibyśmy uniknąć/zminimalizować podatek dochodowy ze sprzedaży starego mieszkania - do października musimy przeznaczyć pieniądze z jego sprzedaży na cel mieszkaniowy. W jaki sposób możemy dokonać możliwie najtaniej notarialnie i podatkowo podziału majątku, aby żona miała zabezpieczony zakup mieszkania a ja zapisaną działkę rolną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podział majątku byłych małżonków może być dokonany bądź notarialnie, bądź orzeczeniem właściwego sądu rejonowego (wydział cywilny). Byli małżonkowie – nawet jeśli podział majątku jest zgodny – decydują się na ogół na podział sądowy, gdyż opłata w takim przypadku wynosi 300 zł i jest na ogół znacznie niższa niż taksa notarialna żądana w takim przypadku przez notariusza.

Podział majątku dorobkowego małżonków w wyniku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej nie będzie podlegał opodatkowaniu, w tym w odniesieniu do poszczególnych podatków należy zauważyć, iż:

  1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przepisów tej ustawy nie stosuje się (tzn. nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem) do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.
  2. W odniesieniu do podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) należy zauważyć, iż podział majątku wspólnego jest instytucją wyłącznie dla prawa rodzinnego i opiekuńczego, natomiast do czynności wymienionych w ustawie o PCC mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. W świetle obowiązującej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podział majątku wspólnego małżonków nie stanowi przedmiotu opodatkowania (tak: Informacja Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2004 r., US.V/436-2/04).
  3. Podział majątku małżonków na skutek zniesienia wspólności ustawowej nie będzie też podlegał podatkowi od spadków i darowizn. Co prawda, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn zwanemu dalej podatkiem, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności.  W literaturze podatkowej podkreśla się jednak że podział majątku małżonków w wyniku zniesienia wspólności ustawowej nie jest tożsamy ze zniesieniem współwłasności w znaczeniu regulacji kodeksu cywilnego. Nie stanowi tym samym zdarzenia prawnego podlegającego opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: