e-prawnik.pl Porady prawne

Prawa współwłasności - przejazd

Pytanie:

Moja przyrodnia siostra natychmiast po śmierci naszej Mamy wydała dyspozycję swej sąsiadce - przyjaciółce, by ta zbudowała bramę przejazdową ze swej posesji na wspólną działkę budowlaną moją i siostry przyrodniej, ponieważ od początku miała swe pokrętne plany dotyczące użytkowania tej wspólnej działki -... - dowiedziałam się o tym kilkanaście dni temu -... .Czy współwłaścicielka działki ma prawo bez mojej zgody i wiedzy proponować - nakazywać sąsiadce zbudowanie bramy wjazdowej na naszą wspólną działkę budowlaną, nie podzieloną jeszcze ani geodezyjnie, ani sądownie - ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawa współwłasności - przejazd

3.4.2012

W przypadku, gdy działka stanowiła przedmiot współwłasności, zastosowanie znajduje przepis art. 206 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.   

Tak jak to wskazywaliśmy w naszej poprzedniej odpowiedzi, a co zostało potwierdzone uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2006r., sygn. akt III CZP 9/2006, LexPolonica nr 407360, współwłaściciel, który z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli korzysta z nieruchomości wspólnej, jest zobowiązany do rozliczenia uzyskanych z tego tytułu korzyści.  

Przypominamy przy tym, że z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001r., sygn. III CKN 21/99, LexPolonica nr 380618, z przepisów Kodeksu cywilnego regulujących współwłasność nie wynika, aby współwłaściciel miał uprawnienie do korzystania tylko z takiej części wspólnej rzeczy, która odpowiada wielkości jego udziału. Nie jest również zasadne tłumaczenie przez siostrę, że brama została zainstalowana na części, która przypadłaby jej w zniesieniu współwłasności. O zakresie współposiadania i korzystania z rzeczy decyduje bowiem tylko sposób, jaki w konkretnych okolicznościach da się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Zatem plany Pani siostry, dokonywane bez uzgodnienia z Panią były niezgodne z prawem w tym znaczeniu, że jeśli Pani nie wyrażała zgody na przeznaczenie działki jako wybieg dla koni, to było to sprzeczne ze współposiadaniem i korzystaniem, jakie przyznane jest także Pani jako współwłaścicielce. Samo wybudowanie bramy jednak nie przesądza o tym, że zostało naruszone prawo do współposiadania. Dopiero w przypadku faktycznego zrealizowania zamierzeń co do sposobu użytkowania spornej nieruchomości mogłaby Pani wystąpić na drogę sądową i domagać się przywrócenia współposiadania.

W odpowiedzi z 13 maja podawaliśmy, że Pani przyrodnia siostra jest uprawniona z większości udziałów, co oznacza, że do czynności zwykłego zarządu nie potrzebuje Pani zgody. Natomiast Pani zgoda jest konieczna do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Wydaje się jednak, że samo wybudowanie bramy wjazdowej nie jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd.

Ewentualne przyznanie możliwości korzystania z przedmiotu współwłasności jedynie jednemu współwłaścicielowi mogłoby być usankcjonowane jedynie stosowną umową quoad usum. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by taką umowę zawrzeć także teraz. W braku zgodnej woli współwłaścicieli to sąd dokonuje podziału rzeczy wspólnej quoad usum w postępowaniu nieprocesowym (tak SN w uchwale z dnia 29 listopada 2007r., sygn. III CZP 94/2007, LexPolonica nr 1748040).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ