Przeprowadzenie postępowania dowodowego w sprawie o rozwód

Pytanie:

Czy w sprawach rozwodowych obligatoryjne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, nawet jeżeli druga strona uznała żądanie zamieszczone w pozwie a małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sprawach o rozwód dowód z przesłuchania stron jest obligatoryjny. Sąd musi więc przesłuchać każdego z rozwodzących się małżonków. W tym przypadku, ponieważ druga strona uznaje żądanie pozwu oraz małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, postępowanie dowodowe może zostać przez sąd ograniczone tylko do przesłuchania stron postępowania. Decyzja w tej sprawie należy jednak do sądu. Jeżeli nie będzie między stronami rozbieżności w składanych przez zeznaniach, jest wysoce prawdopodobne, ze sąd ograniczy się do dowodu z przesłuchania stron.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

_arp

31.8.2012 13:35:24

Re: Przeprowadzenie postępowania dowodowego w sprawie o rozwód

Bywa również, że rozwód zostanie przeprowadzony w sytuacji nawet skrajnych rozbieżności małżonków i to wbrew racjom społecznym. Zdarzyć się może również, że pozwany broniąc się przed rozwodem zostanie dodatkowo obarczony winą i tylko na podstawie przesłuchania. Apelacja zostaje odrzucona bez przesłuchania. Jest to uważam tragedia naszych czasów która rujnuje rodziny a dzieci i wnuki może kierować na komplikacje życiowe. Potrzebna jest nowelizacja i to gruntowna Kodeksu Rodzinnego na utrwalanie Rodziny a nie jej eliminowanie. Nie wystarczą w tych rozwiązaniach tylko wartości materialne. Jest rzeczą konieczną połączenie ich z wartościami duchowymi i moralnymi.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY