e-prawnik.pl Porady prawne

Sądowe ustalenie rozdzielności majątkowej a sytuacja wierzycieli

Pytanie:

Jak kształtuje się sytuacja wierzycieli małżonków po orzeczeniu rozdzielności majątkowej ze skutkiem wstecznym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sądowe ustalenie rozdzielności majątkowej a sytuacja wierzycieli

29.2.2012

W praktyce na tle orzeczenia z mocą wsteczną powstawały sytuacje kontrowersyjne, prowadzące do licznych nadużyć. W literaturze przedmiotu wskazano, w oparciu o badania empiryczne, że możliwość ta jest nierzadko nadużywana przez małżonków na szkodę dłużników. Tacy małżonkowie podnoszą przed sądem nieprawdziwe okoliczności, uzasadniające rzekomo sądowe ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną tylko po to, aby wierzyciele nie mogli zaspokoić swoich roszczeń z majątku wspólnego, pomimo że ich wierzytelności powstały w czasie trwania wspólności ustawowej. Sądowe ustanowienie rozdzielności jest bowiem skuteczne względem wierzycieli małżonka niezależnie od tego, czy wiedzieli oni o tak ustanowionej rozdzielności. Stanowisko to znajduje uzasadnienie w orzecznictwie Sądu Najwyższego: „Wiąże się to z tym, że w odróżnieniu od umownego wyłączenia wspólności ustawowej (art. 47 § 2 k.r. i op.) sądowe zniesienie wspólności majątkowej wywołuje skutki wobec osób trzecich (art. 435 § 1 k.p.c. w związku z art. 452 k.p.c.), a ponadto skutki te mogą zostać rozciągnięte w czasie na okres poprzedzający wyrok sądu. Dlatego w postępowaniu o zniesienie wspólności majątkowej sąd musi nadto rozważyć, czy powództwo nie zmierza do pokrzywdzenia wierzycieli jednego z małżonków.”

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ