Stosunki cywilnoprawne a postępowanie administracyjne

Pytanie:

Burmistrz wypowiedział lokal użytkowy. Jak się wydaje nie miał konkretnego powodu. Przez wypowiedzenie lokalu gmina wyrzuca firmę na ulicę. Nikt nie troszczy się o to co będzie dalej z firmą, gdzie ma znaleźć dla siebie miejsce na działalność. Lokal był używany zgodnie z przeznaczeniem i na bieżąco regulowane były opłaty najmu (ponad 11 lat). Doszło do wniesienia pozwu o eksmisję przez burmistrza przeciwko firmie. W sądzie ujawniły się błędy burmistrza w działaniu przeciwko firmie. Sąd nakłonił strony do zawarcia ugody. Ugoda jednak nie załatwia sprawy, bo nie cofa wypowiedzenia, przedłużyła tylko okres najmu. Czy najemca może odwoływać się od wypowiedzenia umowy najmu? Gdzie, do kogo się odwoływać? Komu przedstawić swoje racje i swoje prawa do życia i pracy w tej gminie?Ugoda zawarta przed sądem wyznacza termin opuszczenia lokalu. Jednak samo wypowiedzenie jest niesłuszne. Czy najemca ma prawo do odwołania? Nie idzie tu o odwołanie się przed sądem, ale przed samorządem terytorialnym, gminą, administracją, może gdzieś dalej. Jaki organ może zmienić wolę burmistrza? Zarząd czy Rada Miejska nie sprzeciwi się woli burmistrza, nikt się nie wychyli, to środowisko jest podporządkowane.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego pytania wynika, iż dotyczy ono możliwości zastosowania trybu postępowania administracyjnego do sporu związanego z umową najmu. Postępowanie administracyjne jest jednak postępowaniem przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Umowa najmu nie należy do kategorii spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej. Stosunki umowne są stosunkami z zakresu prawa cywilnego i przez przepisy tej dziedziny prawa są regulowane. Nie ma w tej sytuacji znaczenia, że właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, a burmistrz jej organem wykonawczym.

W zakresie stosunków natury cywilnej natomiast podmioty są równe. Z tego punktu widzenia nie ma znaczenia, że wynajmującym była akurat jednostka administracyjna, zatem nie można stronie stosunku cywilnoprawnego odmówić prawa dokonania wypowiedzenia.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • PCC, czy VAT?

  Jedna czynność prawna może zatem spełniać definicję zarówno czynności opodatkowanej VAT, jak też podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie oznacza to jednak, że będzie ona faktycznie (...)

 • Do jakiego majątku wchodzi rzecz nabyta przez małżonka?

  Rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, (...)

 • Decyzje administracyjne bez numeru PESEL

  Do oznaczania stron postępowania nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL. Takie działanie jest niezgodne z prawem, np. z RODO.

 • Koniec wymiany papierów między urzędami

  W czerwcu 2017 r. nastąpiła ważna zmiana: podmioty publiczne wymieniają korespondencję postępowaniu administracyjnym w sposób elektroniczny.

NA SKÓTY