Wniosek prokurenta o ogłoszenie upadłości spółki

Pytanie:

Prokurent spółki z o.o. złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Pozostali dwaj członkowie zarządu spółki wnosząc o oddalenie wniosku zarzucają, iż prokurent nie jest legitymowany do złożenia wniosku, gdyż zarząd spółki jest wieloosobowy, a prokurent nie jest reprezentantem spółki, tylko jej pełnomocnikiem. Umowa spółki nie reguluje zasad reprezentacji spółki. Czy prokurent jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 205 par. 1 kodeksu spółek handlowych przewiduje, iż jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Przepis ten nie wyłącza wszak ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ogranicza praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż skoro umowa spółki z o.o. milczy w kwestii sposobu reprezentacji spółki, powołany wyżej przepis jest normą bezwzględnie obowiązującą wprowadzającą wymóg reprezentacji łącznej - 2 członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Art. 205 par. 1 ksh jednakże nie znajduje w powyższym przypadku zastosowania wprost. Zgodnie z art. 20 par. 2 pkt 2 prawa upadłościowego i naprawczego wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić w stosunku do osób prawnych każdy, kto ma prawo je reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami. Prokurent zgodnie z 205 par. 1 ksh ma prawo (gdy umowa spółki nie stanowi inaczej) reprezentować spółkę łącznie z innym członkiem zarządu. Skoro art. 20 par. 2 pkt 2 prawa upadłościowego wskazuje, że wniosek może złożyć każdy, kto może spółkę reprezentować sam lub łącznie, to prokurent jest legitymowany do złożenia takiego wniosku. W tym zakresie istnieją jednak również poglądy odmienne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.9.2017

  Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

  Instytucja ta jest najbardziej zbliżona do pełnomocnictwa. W jaki sposób się jej udziela i kto ją może ustanowić? Kto może być prokurentem? Do czego jest uprawniony prokurent? Jakie są (...)

 • 6.12.2016

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich, oprócz oddłużenia upadłego, ma na celu także w pewnym zakresie zaspokoić wierzycieli. Prowadzone jest według przepisów o postępowaniu (...)

 • 21.12.2017

  Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

  Znajomy poprosił mnie, abym został członkiem zarządu prowadzonej przez niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jako członek zarządu będę odpowiadał za długi spółki?

 • 30.11.2004

  Postępowanie w sprawie upadłości

  Postępowanie upadłościowe składa się z dwóch etapów. W pierwszym w postępowaniu w sprawie upadłości, sąd analizuje sytuację dłużnika oraz stwierdza, czy w ogóle, a jeśli (...)

 • 27.2.2015

  Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zatem często może ona być naszym kontrahentem. Dlatego warto wiedzieć jak (...)