Wyliczenie zasiłku chorobowego

Pytanie:

Czy podleganie ubezpieczeniu chorobowemu w niepełnym miesiącu kalendarzowym wpływa na wymiar zasiłku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 50 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 48, przychód ubezpieczonego niebędącego pracownikiem uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy lub działalności w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

1) wyłącza się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub działalność przez mniej niż połowę miesiąca;

2) przyjmuje się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub działalność przez co najmniej połowę miesiąca.

2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, przychód ubezpieczonego w każdym miesiącu uległ zmniejszeniu z przyczyn wymienionych w ust. 1, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, chorobowego przyjmuje się przychód za wszystkie miesiące.

Tym samym miesiace niepełnego podlegania ubezpieczeniu społecznemu mogą zostać zaliczone do podstawy wymiaru zasiłków tylko w razie przepracowania (podlegania ubezpieczeniu) przez więcej niż połowę miesiąca. Dodatkowo zmniejszenie przychodumoże być spowodowane tylko okolicznościami wskazanymi w tym przepisie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY