e-prawnik.pl Porady prawne

Zarachowanie na odsetki

Pytanie:

Klient zakupił lokal u developera. Developer naliczył odsetki za przekroczenie terminów wpłat, które klient zanegował. Developer potwierdzał wpłaty klienta fakturami w których określił, że dotyczą one zakupionej nieruchomości. Gdy klient zanegował odsetki developer oznajmił, że podjął decyzję o zarachowaniu części dotychczasowych wpłat na poczet spornych odsetek i w ten sposób stwierdził, że klient nie uiścił pełnej ceny, a zatem jest podstawa wypowiedzenia umowy. Wierzyciel nie poinformował klienta o żadnej zmianie zarachowania wpłat. Faktury pozostały niezmienione i zawierają np. podatek VAT, który jednoznacznie potwierdza, że żadna kwota nie została zaliczona na poczet odsetek. Czy wierzyciel ma prawo zmiany sposobu zaliczenia wpłat w dokonanych przez klienta jeśli ten wcześniej wyraźnie określił tytuły wpłat w przelewach, a wierzyciel zafakturował je w odpowiedni sposób?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zarachowanie na odsetki

9.3.2009

Zgodnie z art. 451 kc - dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu. Jak wskazuje T, Wiśniewski: „Jeśli strony z góry umownie nie określą sposobu zaliczenia, to przede wszystkim decyduje wola dłużnika, Wyborowi dłużnika wierzyciel nie może zaoponować, popadnie bowiem w zwłokę, chyba że w ramach danego długu chodzi o zalegające należności uboczne (np. odsetki) oraz zalegające świadczenia główne (np. przeterminowane raty). W tym ostatnim wypadku z kolei dłużnikowi nie przysługuje sprzeciw co do stanowiska wierzyciela" (tak. J. Wiśniewski w Najnowsze wydanie:  Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I, Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie VIII, Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard). W związku z powyższym, wierzyciel miał prawo do zarachowania dokonanych wpłat na poczet zaległych odsetek (o ile takie odsetki powstały), pomimo wskazania przez dłużnika, który z długów chce zaspokoić. Przyjęcie pokwitowania wyłącza uprawnienie dłużnika do zmiany sposobu zarachowania, przepis nie wyłącza jednak  naszym zdaniem uprawnienia do zmiany sposobu zarachowania wierzycielowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ