e-prawnik.pl Porady prawne

Zatrzymanie prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji

Pytanie:

W jakich przypadkach funkcjonariusz Policji może zatrzymać prawo jazdy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zatrzymanie prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji

29.2.2012

Policjant dokonuje zatrzymania fizycznego prawa jazdy w przypadkach wskazanych w art. 135 Prawa o ruchu drogowym:

Art. 135. 1. Policjant:

 1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:

a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,

c) podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,

d) gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

e) gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,

f) gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,

g) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

h) przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

 2) może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

2. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz w pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zatrzymanie prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji

anonim

18.5.2014 13:7:39

Re: Zatrzymanie prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji

Co z zatrzymaniem przez policjanta prawa jazdy za szczególnie niebezpieczną jazdę? art.135 jeżeli jednocześnie nie przekroczyłem liczby punktów? np. jazda 65 km/h na ograniczeniu do 30km/h przekroczyłem prędkość 2-krotnie, więc spełniłem warunki opisane przez komendanta policji W ZALECENIU. czy jest to zgodne z prawem?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ