Zatrudnianie inspektora BHP

Pytanie:

Jeżeli specjalista d/s BHP przebywa na długim zwolnieniu lekarskim - pracodawca ma obowiązek zatrudnienia na jego miejsce innego inspektora BHP np. na umowę na (zastępstwo)?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatrudnianie inspektora BHP

W myśl obowiązujących przepisów Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników jest zobligowany do utworzenia służby bezpieczeństwa, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli: - zatrudnia do 10 pracowników albo - zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W opisanym stanie faktycznym skoro zakład pracy zawarł umowę z odpowiednio przeszkolonym specjalistą to można stwierdzić, że obowiązek swój wykonał, gdyż utworzył ową służbę bezpieczeństwa. Zwrócić jednak należ uwagę, że do zadań tego organu należy miedzy innymi bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych. Skoro specjalista przebywa na zwolnieniu lekarskim to nie jest w stanie prawidłowo pełnić swojej funkcji. Warto więc wiedzieć, że pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby. Nic ni stoi na przeszkodzie, by powierzenie to następowało w formie umowy na zastępstwo. Umowa ta przewidziana jest bowiem dla sytuacji, gdy zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracodawca może wówczas w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

praca w warunkach szkodliwych

30.8.2019 przez: orim74

Bezpieczenstwo w pracy

18.7.2018 przez: Pracownikk

odkurzanie i sprzątanie w biurze

6.5.2018 przez: KasiaKatarzyna

Niska temperatura w pracy

4.4.2018 przez: 214420