Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

Pytanie:

W trybie art. 221 KPA wniosłem do wojewody skargę na starostę ze względu na naruszenie, w mojej ocenie, prawa przez starostę. Naruszenie to polegało na przyjęciu zgłoszenia budowy ogrodzenia. Urząd Wojewódzki udzielił mi wymijającej odpowiedzi. Nie ustosunkował się do istoty skargi. Czy w tej sytuacji przysługują mi jakiekolwiek środki prawne mające na celu skłonienie wojewody do rozpatrzenia skargi? W tej sprawie nie jestem stroną postępowania administracyjnego. Skargę wniosłem w interesie publicznym.

Masz inne pytanie do prawnika?

9.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Jeśli skarżący nie zgadza się z odpowiedzią na skargę, może wnieść skargę ponownie. Wskazane jest podkreślenie swoich zastrzeżeń co do odpowiedzi na pierwszą skargę. Ewentualnie zostaje jeszcze skarga na wojewodę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: