Pozostałe

Opłaty abonamentowe na 2007 r.

Strona 1 z 2

Ile będą wynosiły opłaty abonamentowe w 2007 roku?

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej w danym roku kalendarzowym wynosi:

 • za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,94 zł; 
 • za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego - 18,68 zł. 

Kwoty te są waloryzowane w każdym roku średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może jednak określić do dnia 31 maja każdego roku, w drodze rozporządzenia, niższą niż ww. ustalona wysokość opłat abonamentowych na następny rok kalendarzowy, z uwzględnieniem: 

 • prognozowanych kosztów realizacji misji publicznej radiofonii i telewizji, oszacowanych na podstawie sprawozdań i założeń programowo-finansowych; 
 • możliwości pokrywania kosztów realizacji misji z wpływów z obrotu prawami do audycji, z reklam i audycji sponsorowanych i z innych źródeł; 
 • stopnia i sposobu wykorzystania w roku ubiegłym środków. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określa również, w drodze rozporządzenia, zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, uwzględniając: 

 • prognozowaną, na podstawie liczby osób uiszczających opłaty z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku poprzednim, liczbę osób korzystających z tych zniżek; 
 • konieczność zapewnienia pokrycia kosztów realizacji misji publicznej radiofonii i telewizji. 

W związku z powyższym 20 czerwca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2007 r. Opłaty wnoszone na poczet 2007 r. mogą być przyjmowane w 2006 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r.

Ustalono w nim opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2007 w wysokości:

 • za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,30 zł za jeden miesiąc

 • za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 17,00 za jeden miesiąc

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.5.2017

  Nie unikniesz abonamentu RTV!

  Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji przewiduje poprawę poboru opłat abonamentowych dotyczących radia i telewizji. Przykładowo dostawcy (...)

 • 18.12.2018

  Wysokość wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2019 roku bez zmian

  Wskaźnik opłaty na 2019 r. został ustalony na poziomie 0,05% rocznych przychodów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i pozostaje na tym samym, niezmiennym poziomie od 2009 roku.

 • 1.2.2018

  Opłaty za egzamin maturalny dla absolwentów z ubiegłych lat

  Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje dotyczące opłat za przystąpienie do egzaminu maturalnego. Opłata zarówno za przedmiot obowiązkowy, jak też dodatkowy, zarówno (...)

 • 18.11.2018

  Opłata za posiadanie psa

  Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy powinieneś zapłacić i na jakich zasadach.

 • 11.4.2017

  Opłata od posiadania psów

  Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się wówczas od osób fizycznych posiadających psy.