Prawo cywilne - Porady prawne

Opuszczenie lokalu przez najemcę

Jestem właścicielem mieszkania. Najemca najprawdopodobniej wyprowadził się i pozostawił mieszkanie zamknięte. Nie wypowiedział umowy najmu i od dwóch miesięcy nie płaci czynszu. Wzywanie do zapłaty (...)

Ważne powody odstąpienia od umowy zlecenia

Co to znaczy ważne powody w rozumieniu art. 746 kc? Czy chodzi o ważność w sensie ważności, nieważności prawnej czy wagi problemu (powody ważne i mało ważne)? Jakie powody uznać można za ważne, (...)

Ogrodzenie znajdujące się pomiędzy nieruchomościami sąsiadów

Czy ogrodzenie znajdujące się pomiędzy nieruchomościami sąsiadów, każdy z właścicieli może swobodnie np. malować bez uzyskania akceptacji właściciela ogrodzenia?

Zwolnienie zatrudnionego na umowę zlecenie przed wygaśnięciem umowy

Zatrudniam pracownika na umowę zlecanie, jak mogę go zwolnić przed wygaśnięciem umowy?

Zakup nieruchomości a pierwokup na rzecz najemcy

Chcę kupić nieruchomość, w której część lokali jest wynajmowana, jednak wynajmujący kwestionuje moją chęć zakupu nieruchomości twierdząc, że ma prawo pierwokupu. Umowa najmu jest bardzo (...)

Odsprzedaż, a gwarancja

Kupiłem komputer z trzyletnią gwarancją producenta i po pewnym czasie (np. po roku) chcę go sprzedać. Czy gwarancja producenta automatycznie przechodzi na nowego właściciela (w części niewykorzystanego (...)

Pokwitowanie za zapłacony czynsz

Przed rokiem zawarłem umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony z osobą fizyczną, będącą właścicielem tejże nieruchomości. Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego (...)

Umowa przedwstępna sprzedaży części działki

Zamierzam sprzedać działkę i sporządzić umowę przedwstępną. Działka ma 2200 m powierzchni i jeszcze nie jest podzielona na dwie mniejsze po 1100 m. Numer działki i numer księgi wieczystej obejmuje (...)

Brak wymaganego zadatku

Przedstawiciel mojej firmy podpisał umowę przedwstępną kupna - sprzedaży. W umowie wyznaczono termin zapłacenia zadatku w kwocie 65000pln. Niestety zadatek nie wpłynął w określonym terminie, (...)

Zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych

Jestem fryzjerem, chciałbym przedstawiać klientom do podpisania przed wykonaniem fryzury, pismo w którym zrzekaliby się roszczeń o odszkodowanie/ zadośćuczynienie albo zobowiązywaliby do niewytaczania (...)

Odpowiedzialność materialna zleceniobiorcy

Prowadzę saloniki prasowe będące własnością firmy, z którą jestem związany umową partnerską. Zatrudniam sprzedawców na umowę zlecenie. Za powierzony towar ponoszę pełną odpowiedzialność (...)

Waloryzacja czynszu w umowie najmu

Mam taki zapis w umowie najmu lokalu handlowego cytuje: ?czynsz może być waloryzowany przez najemcę nie częściej niż raz w roku według wskaźnika GUS wzrostu cen dóbr i usług.? Mam pytanie czy (...)

Odsetki od kary umownej

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)?

Wypowiedzenie umowy użyczenia

Za pośrednictwem adwokata wypowiedziałem umowę użyczenia z dwoma osobami mieszkającym w moim mieszkaniu. Wypowiedzenie zostało napisane dnia 27 lutego 2007 "ze skutkiem na dzień 26 kwietnia 2007" (...)

Czy umowa o dzieło może być zawarta na czas nieokreślony?

Czy umowa o dzieło może być zawarta na czas nieokreślony?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika