Archiwum 18 Styczeń 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wigilia a koszty uzyskania przychodów

  Firma zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną na usługę cateringu - przygotowanie spotkania wigilijnego firmy. Kwota brutto umowy obejmuje również koszt jedzenia. Czy pomimo, że usługa ma charakter reprezentacji, to czy jednak można koszt takiej umowy zlecenia zaliczyć do kosztów podatkowych (...)

 • Prawa i obowiązki kuratora w postępowaniu sądowym

  Otrzymałam z sądu wniosek o zniesienie współwłasności wraz z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania. Kuratorem mam być ja, wyraziłam na to wcześniej zgodę. Nie jestem jednak pewna na czym ma polegać moja rola, jakie mam obowiązki i jakie (...)

 • Brak możliwości przeprowadzenia licytacji

  Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Ma być przeprowadzona licytacja. Komornik przyjeżdża, stwierdza, że brama jest zamknięta i odwołuje licytacje. Czy w takim wypadku ma prawo zerwać kłódkę i wejść na teren dłużnika? Kiedy może być ogłoszony kolejny termin licytacji? Jak powinien (...)

 • Termin zakończenia prac budowlanych

  Została rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego, którego I piętro zostało oddane do użytku 5 lat temu. Czy istnieją przepisy określające termin, w jakim należy ostatecznie zakończyć budowę , czy też rozpoczęte prace budowlane można w dowolnym terminie zakończyć?

 • Zastępstwo za dyrektora

  Jestem dyrektorem samorządowej instytucji kultury. Czy to prawda, że kiedy korzystam z urlopu wypoczynkowego - muszę wyznaczyć za siebie zastępstwo? Czy to prawda, iż musi to być osoba po wyższych studiach?

 • Sędzia kolejny raz rozpatruje tę samą sprawę

  Sąd apelacyjny wrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd rejonowy. Rozpatrzona sprawa z powrotem wraca do sądu apelacyjnego, gdzie ten sam sędzia przewodniczy. Tym razem znowu nie zgadza się z wyrokiem sądu rejonowego i postanawia wziąć sprawę w swoje ręce zarządzając szereg sprawdzeń (...)

 • Zatrudnienie syna w jednoosobowej spółce

  Prowadzę działalność gospodarczą jako jednoosobowa spółka. Zakład pracy połączony jest z moim domem (przejście korytarzem). Od 01.01.2008 chciałbym zatrudnić w firmie mojego pełnoletniego syna. Na jaką umowę mógłbym zatrudnić syna? Czy powinienem dokonać zgłoszenia do PIP i Sanepidu (...)

 • Zwrot kosztów w postępowaniu nieprocesowym

  Wniosłam do sądu rejonowego wniosek o ustanowienie służebności gruntowej na działce sąsiada. Aby obrzydzić mi staranie się o służebność, sąsiad wnioskuje o kolejnych biegłych. Czy mam prawo wnieść do sądu wniosek o to, by sąsiad ponosił częściowe lub nawet całkowite koszty tych (...)

 • Podwójne obywatelstwo

  Dziecko urodzone we Włoszech (ojciec Włoch, matka - Polka) ma włoskie obywatelstwo. Dziecko ma 6 miesięcy. Czy z racji tego, że matka jest Polką, może mieć też polskie obywatelstwo? Czy może mieć włoskie i polskie obywatelstwo, czy musi wybrać? Czy jeśli ma już włoskie obywatelstwo, może (...)

 • Podatek od spadku

  Mój ojciec zmarł w 2007 r. Przeprowadziliśmy w 2007 r. sprawę spadkową, bowiem odziedziczyliśmy (tj. moja mama i czworo dzieci) majątek. Czy podając wszystkie składniki majątku do Urzędu Skarbowego musimy zapłacić jakiś podatek?

 • Naliczenie VAT od upominków reklamowych

  Dla potrzeb reklamy zakupiliśmy z nadrukiem logo firmy kalendarze, kubki, długopisy, latarki o wartości przekraczającej pięć złotych, ale nie więcej niż dwanaście złotych za jedną sztukę. Przekazaliśmy je głównie kontrahentom, a także innym osobom, bez prowadzenia ewidencji obdarowanych. (...)

Opinie prawneProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2008

  Zmiana zaproszenia do składania ofert ogłoszonego przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w celu zlecenia obowiązku użyteczności publicznej — F-Aurillac: Obsługa regularnych połączeń lotniczych między Aurillac i Paryżem (Orly) (  Dz.U. C 290 z 4.12.2007)

 • Dziennik Ustaw Poz. 51 z 2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2008

  Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/01/08 — Program współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia oraz młodzieży — Transatlantyckie partnerstwa w zakresie wymiany

 • Dziennik Ustaw Poz. 50 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 49 z 2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2008

  Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/02/08 — Współpraca UE-USA w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego — Atlantis: Actions for Transatlantic Links and Academic Networks in Training and Integrated Studies

 • Dziennik Ustaw Poz. 48 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 47 z 2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2008

  Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Krajową Agencję Transportu Publicznego (Rikstrafiken) zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 dotyczące obsługi regularnych połączeń lotniczych na następujących trasach:Arvidsjaur — Sztokholm/ArlandaGällivare — Sztokholm/ArlandaHagfors — Sztokholm/ArlandaHemavan — Sztokholm/ArlandaLycksele — Sztokholm/ArlandaSveg — Sztokholm/ArlandaTorsby — Sztokholm/ArlandaVilhelmina — Sztokholm/ArlandaÖstersund — Umeå, orazPajala — Luleå (1)

 • Dziennik Ustaw Poz. 46 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 45 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 44 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 43 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 42 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 41 z 2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu z Brazylii świeżego mięsa pochodzącego z bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 28) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/548/WE w zakresie usunięcia pewnych typów łączy dzierżawionych z minimalnego zestawu łączy dzierżawionych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6635) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 sierpnia 2006 r., 1 września 2006 r., 1 października 2006 r., 1 listopada 2006 r., 1 grudnia 2006 r. i 1 stycznia 2007 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia do UE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2008

  Komunikat Komisji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Wprowadzenie przez Szwecję zmian w zakresie zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych dotyczących regularnego ruchu lotniczego na niektórych krajowych trasach lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2007 r. zezwalająca na zakwaszanie moszczu gronowego i wina produkowanych w strefach uprawy winorośli B w Austrii w roku winiarskim 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5615)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu styczeń 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Wykaz organów publicznych lub podmiotów odpowiedzialnych za kontrolę, o których mowa w art. 15 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Nowy narodowy rewers obiegowych monet euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 31/2008 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Kursy walutowe euro