Archiwum 31 Styczeń 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Budowa a koszty i odliczenie VAT

  Prowadzę sklep, teraz zakupiłem działkę i zamierzam na niej wybudować nowy obiekt służący pod następny sklep. Czy zakupione materiały budowlane mogę zaliczać do kosztów i odliczać sobie z tego tytułu podatek VAT?

 • Postępowanie przy rejestracji spółki z o.o.

  Zakładam jednoosobową spółkę z o.o. Jest sporządzony akt założycielski oraz potwierdzony wzór podpisu prezesa zarządu i zaświadczenie o jego niekaralności. Jak zarejestrować spółkę w KRS?

 • Obowiązek zawiadomienia o terminie rozprawy karnej

  Nie otrzymałem jako oskarżony (bez obrońcy, bronię się sam) wezwania na rozprawę (na wcześniejszej się nie stawiłem, ale złożyłem już wszelkie wyjaśnienia i posiedzenie odbyło się beze mnie) i odbyło się ono (przesłuchanie świadków) pod moją nieobecność. Rozprawa toczy się w (...)

 • Oświadczenie podpisane przez pełnomocnika

  Podpisany został akt notarialny założenia spółki z o. o. Udzielono aktem notarialnym pełnego pełnomocnictwa trzeciej osobie - księgowej do dokonania wszystkich czynności związanych ze zgłoszeniem spółki do KRS. Czy składane do KRS oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady (...)

 • Błędne numery PKD w umowie spółki

  W akcie notarialnym - akcie założycielskim spółki z o. o. podano nieprawidłowe numery PKD dla poszczególnych rodzajów działalności, które spółka może wykonywać. Spółka nie została jeszcze zgłoszona do KRS. Co w takiej sytuacji? Czy KRS zweryfikuje podane numery PKD i zwróci wniosek (...)

 • Doręczenie wezwania na rozprawę sądową

  Jestem oskarżony o spowodowanie pożaru i oskarżono mnie z kodeksu cywilnego. Planuję w tym czasie podroż do X na wakacje. Czy mogę opuścić kraj w czasie trwania rozprawy jeżeli nie będę w stanie odebrać wezwania sądowego? Czy wezwanie sądowe odbywa się listem poleconym zawsze?

 • Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości, gdyż nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań i tym samym nie jest wypłacalna. Sąd po rozpatrzeniu sprawy stwierdził, iż majątek spółki nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (...)

 • Czy w pozwie o rozwód żona może wnosić o nieorzekanie o winie oraz o alimenty dla pełnoletniego ich wspólnego dziecka?

  Żona wnosi pozew o rozwód w związku z wieloletnim trwałym i zupełnym rozkładem pożycia. Jest wspólne dziecko już pełnoletnie mieszkające z matką w jej mieszkaniu nabytym jeszcze przed ślubem. Mąż ma swoje nabyte przed ślubem mieszkanie w innej miejscowości. Nigdy razem małżonkowie (...)

 • Odpowiedzialność za zaginioną przesyłkę

  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej i umowy handlowej (dealerskiej) na podstawie wcześniej składanych zamówień otrzymuję zamawiany u dostawcy towar kurierem (UPS). Umowę ramową z kurierem, a co za tym idzie ubezpieczenie nadawanych przesyłek zawarł mój kontrahent (dostawca). Od (...)

 • Stawka VAT na bramy z montażem

  Prowadzę działalność gospodarczą, kupuję stal z 22 % VAT-em, później przerabiam tę stal w wyroby typu bramy, furtki, balustrady pod zamówienie klientów i oczywiście montuję je we wskazanych przez zamawiających miejscach. W jakiej wysokości podatek VAT powinienem naliczać na fakturach?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne