e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Październik 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Koszty w leasingu finansowym

  Prowadzimy Przychodnię Lekarską, rozliczamy się na podstawie KPiR, nie jesteśmy VAT-owcami. Podpisaliśmy Umowę Leasingu Finansowego na aparat wykonujący badania odczynników do laboratorium. Zostały przez nas uiszczone opłaty: opłata wstępna z tytułu leasingu finansowego, opłata manipulacyjna (...)

 • Numeracja dokumentów ołówkiem

  Sytuacja dotyczy numerowania dowodów księgowych. Czy można numerować faktury numerem z ewidencji VAT, PKPiR, Dziennika - ołówkiem? Nie są to zapisy w księgach, są to tylko nanoszone numery na fakturach. Numery ewidencji są naniesione na drukowanych ewidencjach komputerowo.

 • Samochód osobowy w leasingu operacyjnym

  Prowadzę PKPiR. W 2007 roku w wziąłem w leasing operacyjny samochód osobowy (wartość - 110.000 zł). Rata leasingu to ok. 2.900 zł miesięcznie. W związku z powyższym mam pytanie, czy cała rata będzie KUP, czy tutaj obowiązuje limit 20 tys. euro?

 • Organizacja społeczna a status pokrzywdzonego

  Dnia 09-07-2008 r. zadałem następujące pytanie. Zgodnie z art. 17 § 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia nadać uprawnienia oskarżyciela publicznego także innym instytucjom państwowym, samorządowym lub społecznym... itd. Chciałbym zapoznać (...)

 • VAT a zwolnienie podmiotowe pośrednika

  Pani X prowadzi własną działalność gospodarczą - pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jest licencjonowanym pośrednikiem. Za wykonane czynności pośrednictwa z umów o pośrednictwo uzyskuje wynagrodzenie (prowizje) od klientów. Usługi pośrednictwa nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego (...)

 • Dokumenty wystawiane przez nie-Vatowca

  Zlikwidowałam działalność gospodarczą i "wypisałam " się z VAT. Będę miała dochody z najmu. Jaki dokument będę musiała wystawić najemcy za otrzymywany czynsz?

 • Udokumentowanie sprzedaży niefakturowanej

  Sp. z o.o. w organizacji zawiązana została 22.08.2008 r. W zakresie podstawowej działalności ma usługi informatyczne, także sprzedaż detaliczną książek. Jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT UE. Ze względu na fakt, że rozpoczyna działalność nie ma kasy fiskalnej. Na usługi i wyroby (...)

 • Handel samochodami a marża

  Założyłem firmę auto-handel (PKPiR + VAT). Sprowadzam samochody używane z UE w celach handlowych. Samochody kupuję na umowę kupna. Natomiast ja wystawiam finalnemu odbiorcy w Polsce fakturę VAT marżę. Do obliczenia marży - dodaję do umowy kupna akcyzę i inne opłaty, i dopiero ustalam marżę (...)

 • Usługi turystyczne w Chorwacji

  Wykonuję usługi turystyczne w Chorwacji - rejsy statkiem (poza Unią). Rejsy kupuje od innej firmy z Polski na fakturę VAT marża. Chciałbym się poradzić czy dobrze rozliczam marżę. Np. we wrześniu otrzymałem fakturę VAT marża na usługę turystyczną od innego podatnika na kwotę 5000 zł. (...)

 • Przedawnienie pomówienia

  Pani X otrzymała odpis aktu oskarżenia z wydziału karnego z artykułu 18 paragraf 3 kk w związku z art. 212 paragraf 1 kk. Sytuacja w związku z którą formułuje się oskarżenie miała miejsce w dniu 23.04.2007r. Kiedy następuje przedawnienie i czy wniesienie aktu oskarżenia wstrzymuje bieg (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne