e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Luty 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podatek od nieruchomości przy najmie i dzierżawie

  Zawarta została umowa, w której nie określono, kto ma być płatnikiem podatku od nieruchomości, a raczej nie ma w niej postanowienia, że najemca-dzierżawca ma płacić ww. podatek do Gminy. Właścicielem, wynajmującym i wydzierżawiającym jest Gmina. Najemcą, dzierżawcą jest przedsiębiorca. (...)

 • Szkoła tańca a zwolnienie z VAT

  Prowadzę szkołę tańca. Jest to PKWiU 92.34 (działalność sal balowych, dyskotek i szkół tańca). Do tej pory moje biuro księgowe twierdziło, że podlegam pod VAT o stawce 7%. Spotkałem się również opinią, że instruktorzy tańca w tej grupie są jednak zwolnieni przedmiotowo z VAT. Jak (...)

 • Wykonywanie nieodpłatnych zabiegów kosmetycznych

  Jestem z wykształcenia kosmetyczka. Przez kilkanaście lat prowadziłam zakład kosmetyczny, na który poświęciłam jeden pokój w moim mieszkaniu. 3 lata temu miałam operację barku prawej ręki i nie mogłam wykonywać swojego zawodu, zawiesiłam działalność gospodarczą i tak jest do dziś. (...)

 • Prawo pierwokupu w umowie najmu z gminą

  W umowie najmu zawartej w 2000 roku zapisano prawo pierwokupu przedmiotu najmu, stosunek najmu nie istnieje - umowa została wypowiedziana bądź wygasła. Właścicielem i wynajmującym jest gmina a najemcą przedsiębiorca. Czy prawo pierwokupu istnieje tylko w czasie trwania umowy najmu czy także (...)

 • Opłaty za budowę sieci gazowej i za przyłącza

  Podczas gazyfikacji miejscowości powstawały tzw. komitety budowy gazociągu. Oczywiście za akceptacją Wójta i pobierane były kwoty 1300 zł za wykonanie przyłącza gazu. W przypadku braku wpłaty na rachunek przyłącze nie było wykonane. Duża część środków pochodziła z UE. Rachunek prowadzony (...)

 • Niewykonanie umowy najmu a obniżenie czynszu

  Umowa najmu dzierżawy na nieruchomość /grunt z lokalem/ czynsz ustalony za całość wynosi x zł. Wielkość areału ograniczono wydzielając działkę / pozostał wynajmowany budynek na nowej działce/ o 6-krotnie mniejszej powierzchni aniżeli stanowił zapis umowy. Czynsz za najem liczony dalej (...)

 • Konsekwencje istotnego odstępstwa od projektu

  Jestem potencjalnym nabywcą domu jednorodzinnego, którego budowa niedawno się zakończyła (nastąpiło zgłoszenie zakończenia budowy, Nadzór nie wniósł sprzeciwu). Wg posiadanej przeze mnie wiedzy, doszło do odstępstwa od zatwierdzonego projektu: podniesiono budynek o jeden pustak (ok. 30 (...)

 • Wezwanie świadka a brak zarządzenia w protokole

  W pozwie powołałem świadka na poparcie swoich twierdzeń. Sąd po przeprowadzeniu pierwszego posiedzenia, wyznaczył nowy termin i zarządził wezwanie świadka. Świadek nie otrzymał wezwania, a sekretariat sądu twierdzi, że nic nie było wysyłane, bo w bazie danych przy sprawie w ogóle nie (...)

 • Zgoda współwłaścicieli na dokonanie nadbudowy

  Dom wielorodzinny składa się z trzech oddzielnych lokali (3 lokale w domu jednopoziomowym), których właścicielami są trzy osoby. Jedna z osób postanowiła dokonać nadbudowy dodatkowej kondygnacji nad swoim lokalem. Pozostali dwaj właściciele odmawiają zgody na rozbudowę domu (uważają że (...)

 • Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

  Dziecko po urodzeniu zostało skierowane do rodziny zastępczej. Podczas urlopowań zdecydowanie lepiej zachowywało się w domu matki, tzn. między innymi zaczęło dobrze jeść oraz dobrze i spokojnie spać. Było informowane o tym powiatowe centrum pomocy rodzinie, sąd, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, (...)

 • Wygaśnięcie umowy a odprawa emerytalna

  Zatrudniam 17 pracowników na umowę o pracę. Jednemu pracownikowi kończy się umowa o pracę (z upływem czasu, na który była zawarta do 29.02.2008 r.). Pracownik jest rencistą i w listopadzie 2008 r. kończy 60 lat tym samym chciałby złożyć dokumenty do ZUS i starać sie o emeryturę. Czy (...)

 • Poszukiwanie majątku dłużnika

  Mam dwie sprawy, w których dłużnicy są właścicielami samochodu, ale komornicy odpisali mi, że "samochodu nie odnaleziono" i czekają, aż ja je znajdę. Czy komornik nie ma prawa wezwać dłużnika do wskazania, gdzie jest pojazd mający być przedmiotem zajęcia komorniczego? Czy może zwrócić (...)

 • Zakup domu wybudowanego z odstępstwami

  Jestem zainteresowany nabyciem domu jednorodzinnego. Podpisałem ze Zbywcą umowę przedwstępną (i wpłaciłem zadatek), w której m.in. Zbywca deklaruje, że dom został wybudowany zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę, wg przedstawionego do akceptacji projektu. Z późniejszych rozmów ze Zbywcą (...)

 • Sprzedaż udziałów a zmiana umowy spółki

  Wspólnik sprzedał udziały w spółce z o.o. Razem z nowym wspólnikiem planujemy zmianę umowy spółki. Czy podczas wprowadzania zmian do umowy należy w nowej umowie wpisać nowego wspólnika a poprzedniego wykreślić?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne