e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Wrzesień 2010

 • 7.9.2010

  Walka z pseudokibicami będzie nareszcie skuteczna

  Stadionowi chuligani mogą już trafić za kratki nie tylko za złamanie zakazu stadionowego, ale także z powodu nieprzestrzegania środka karnego w postaci obowiązkowego stawiennictwa na komisariacie w czasie meczu. Od 4-09-2010 r. obowiązuje bowiem art. 244a Kodeksu karnego, którego nieprzestrzeganie (...)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rozdzielność majątkowa a wydatki rodzinne

  Jesteśmy małżeństwem od 15 lat. Rok temu zawarliśmy umowę małżeńską majątkową dotyczącą ustanowienia rozdzielności majątkowej zwykłej. Mamy dzieci i razem prowadzimy zwykłe życie rodzinne. Oboje uzyskujemy swoje dochody z tytułu wykonywanej pracy i przekazujemy je na wspólne konto (...)

 • Podatek PCC u notariusza

  Moja mama chce przepisać mi w formie umowy dożywocia działkę wraz z domem, w którym obecnie mieszkamy. Wartość całej nieruchomości została wyceniona na 800 tysięcy. Z umową dożywocia związany jest podatek PCC, który jest dla mnie najbardziej problematyczny. Wiem, że podatek PCC od takiej (...)

 • Ustawa antynikotynowa

  Jestem handlowcem posiadającym 2 sklepy z tanimi papierosami w których sprzedaję detalicznie od jednej paczki papierosy poniżej ceny na paczce. Według nowej ustawy nie będę mógł sprzedawać wyrobów tytoniowych poniżej ceny na paczce. Ale ja mam wpisane w wpisie do ewidencji działalności (...)

 • Opieszałość urzędu

  Zaskarżyliśmy decyzję Wydziału Urzędu Miejskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako niezgodną z prawem. Rzecz dotyczyła podziału gruntu, który na mocy ustawy powinien zostać przejęty przez Miasto, a nam winno być wypłacone odszkodowanie. SKO przyznając nam rację, uchyliło w/w (...)

 • Przewlekłość sprawy sądowej

  Na początku 2006 r. wniosłem sprawę z powództwa cywilnego do sądu. Sprawa dotyczy robót budowlanych i wad wykonawczych. Do dnia dzisiejszego sprawa jest w toku. Obecnie sprawę prowadzi 4-y sędzia. W międzyczasie zmienił się również biegły sądowy. Kiedy można uznać sprawę za przewlekłą? (...)

 • Sankcja za samowolne przesunięcie bramy

  Kupiłem dom z lat 80. Dom ma od strony ulicy furtkę i bramę. Będąc ostatnio w Urzędzie Miasta, zerknąłem na ich mapki i zobaczyłem, że tam brama w ogóle nie figuruje. Jest tylko furtka. Może się mylę, ale zakładam, że to na 100% oznacza, że poprzedni właściciele postawili ją samowolnie. (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1115 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2010 r. w sprawie trybu wycofania substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu z obrotu i sposobu ich przechowywania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1114 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1113 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1112 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1111 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1110 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1109 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1108 z 2010

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1107 z 2010

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

 • Monitor Polski Poz. 818 z 2010

  Zarządzenie Nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności

 • Monitor Polski Poz. 817 z 2010

  Zarządzenie Nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 816 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 815 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 814 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 813 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 812 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 811 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 810 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 809 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 808 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 807 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 806 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 805 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 804 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 803 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 802 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 801 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 800 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 799 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 798 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 797 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5090) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 789/2010 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 788/2010 z dnia 6 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Kursy walutowe euro