e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Sierpień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1082 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1081 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1080 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1079 z 2011

  Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załączników A i B do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 r., zawartym dnia 10 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1078 z 2011

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załączników A i B do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 r., zawarte dnia 10 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1077 z 2011

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej podpisanym w Warszawie dnia 30 maja 2011 r. Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1076 z 2011

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r., podpisane w Warszawie dnia 30 maja 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1075 z 2011

  Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1074 z 2011

  Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1073 z 2011

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., poprzez niestosowanie do dnia 31 grudnia 2011 r. jej załączników E, F oraz G

 • Dziennik Ustaw Poz. 1072 z 2011

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1071 z 2011

  Protokół zmieniający Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r., sporządzony w Paryżu dnia 27 maja 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 788 z 2011

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 sierpnia 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 787 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 58 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Monitor Polski Poz. 786 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 57 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 785 z 2011

  Uchwała Rady Ministrów Nr 158 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę — Regulamin pracy Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 784 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 783 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 782 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 781 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 780 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 779 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 778 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 777 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 776 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 775 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 774 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 773 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 772 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 771 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 770 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2011 r. o nadaniu orderu