e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Styczeń 2012

 • 17.1.2012

  Umowa o internet będzie dokładniejsza

  Dowiemy się z niej np. o przepustowości łącza. Nowe prawo ma zapewnić nam również większą ochronę przed spamem i zagrożeniem wycieku danych osobowych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Projekty Ustaw • fotAborcja na życzenie. Projekt już w Sejmie

  Ustawa ma wprowadzić edukację seksualną od I klasy podstawówki oraz legalną aborcję na życzenie do 12. tygodnia ciąży. Ponadto dokument zakłada jawne listy (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 59 z 2012

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna”

 • Dziennik Ustaw Poz. 58 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami informacji rzecznej (RIS)

 • Dziennik Ustaw Poz. 57 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 56 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 55 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Monitor Polski Poz. 19 z 2012

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013