e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Styczeń 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkowe



Dzienniki urzędowe



Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 119 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Urszulin w województwie lubelskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 118 z 2012

  Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 117 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Monitor Polski Poz. 40 z 2012

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Poz. 39 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2012 r. sygn. akt Kp 5/09