Archiwum 5 Listopad 2013

Zmiany w Prawie • fotPijany rowerzysta to nie przestępca

  Nietrzeźwy rowerzysta nie popełni przestępstwa. Kradzież poniżej 400 zł nie będzie przestępstwem. To zmiany jakie wchodzą w życie w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1287 z 2013

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1286 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Poz. 1285 z 2013

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1284 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1283 z 2013

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1282 z 2013

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1281 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

 • Monitor Polski Poz. 864 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 1130-11-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 863 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 862 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 861 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 860 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 859 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 858 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 857 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 856 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 855 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 854 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 853 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 852 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń