Bilans w celu obliczenia udziału wspólnika sp.j.

Pytanie:

W przypadku wystąpienia ze spółki jawnej jednego ze wspólników, w jakim maksymalnym czasie powinien być sporządzony bilans spółki, w celu obliczenia wartości udziału wspólnika występującego? Czy obowiązek wypłacenia byłemu wspólnikowi należnego udziału ulega przedawnieniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osobny bilans w celu obliczenia udziału, jaki należy się występującemu wspólnikowi, powinien być sporządzony niezwłocznie, w przypadku wypowiedzenia umowy przez wspólnika - na ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. Kodeks spółek handlowych nie zawiera jednak przepisu, który wskazywałby ostateczny termin sporządzenia bilansu. Przepis taki znajduje sie w ustawie o rachunkowości i nakazuje sporządzenie bilansu w ciągu 3 miesięcy od dnia, na który bilans powinien być sporządzony. Sporządzenie bilansu leży w interesie występującego wspólnika, gdyż jego roszczenie w stosunku do spółki o wypłatę udziału przedawnia się po upływie 3 lat od dnia wystąpienia wspólnika ze spółki.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.9.2011

  Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

  Wystąpienie może nastąpić albo w wyniku wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, albo wskutek ogłoszenia jego upadłości albo wskutek śmierci wspólnika albo wskutek wyłączenia (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 5.1.2006

  Przykładowe obliczenie wysokości kapitału początkowego

  Przykład: Obecnie mam 40 lat. Okres składkowy wynosi 16 lat i 7 miesięcy, natomiast okres nieskładkowy 1 miesiąc. Okresy te podaje na dzień 31 grudnia 1998r.

 • 18.6.2017

  Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. 

 • 20.12.2017

  Spółka cywilna - Zasady funkcjonowania, wady i zalety spółki cywilnej

  Spółka cywilna jest umową pomiędzy osobami fizycznymi bądź osobami prawnymi, na podstawie której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia celu gospodarczego przez (...)