Inicjatywa przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego

Pytanie:

Kto może wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może:

1) grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego - także pięciu obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy,

2) statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w danej jednostce samorządu terytorialnego,

3) organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego.

Inicjator referendum powinien zawiadomić na piśmie wójta o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendum, w którym między innymi należy określić sprawę, w której ma zostać przeprowadzone referendum. W przypadku referendum dotyczącego odwołania organu gminy należy powiadomić również komisarza wyborczego. W terminie 60 dni od powiadomienia konieczne jest zebranie podpisów 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, którzy chcą poprzeć inicjatywę w tej sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY