Korekta odpisu na ZFŚS

Pytanie:

Skarbnik urzędu na początku 2013 r. przeliczyła z lat 2010 - 2011 kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wyszło jej, że ta kwota powinna być mniejsza niż faktycznie przekazana na ZFŚS i wykorzystana przez pracowników w latach 2010 - 2011. W związku z powyższym Skarbnik urzędu w odpisie na ZFŚS na rok 2013 chce dokonać (lub prawdopodobnie już dokonała) korekty o tą kwotę czyli pomniejszyć przeznaczone w budżecie środki na ZFŚS. Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Czy jest zgodne z prawem zmniejszenie w 2013 r. ZFŚS o kwotę różnicy z lat poprzednich?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że powyższy problem nie tyczy się nauczycieli.

Kwestia „korekty” odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie jest uregulowana ustawowo (ustawa z dnia z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 592, dalej ustawa). Kwestii tej nie może regulować również regulamin, który dotyczy tylko zagadnień wskazanych w ustawie – art. 8 ust. 2 ustawy. W naszej ocenie pracodawca nie może ustalić odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości niższej niż wskazuje na to ustawa. Takie postępowanie może prowadzić wprost do roszczeń pracowników o świadczenia na podstawie odpisu niepomniejszonego. Natomiast, jeżeli stwierdzono, że odpis i świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych zostały ustalone na zbyt wysokim poziomie (w domyśle na skutek błędu pracodawcy), pracodawcy pozostaje jedynie kierowanie roszczeń do pracowników o zwrot. Jako, że do świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych nie stosuje się przepisów o wynagrodzeniu, podstawą roszczeń pracodawcy do pracowników o zwrot mogą być tylko przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 i nast. Kodeksu cywilnego). Tym samym pracownik może (w naszej ocenie stosunkowo łatwo) uchylić się od takiego roszczenia podnosząc okoliczność, że zużył swoje wzbogacenie nie musząc liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu gdyż świadczenia otrzymał od pracodawcy w dobrej wierze (art. 409 Kodeksu cywilnego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: