e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązki wykonawcy stającego do przetargu

Pytanie:

Jakie są obowiązki wykonawcy stającego do przetargu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązki wykonawcy stającego do przetargu

9.12.2011

Wykonawca składa jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przez ofertę rozumie się oświadczenie woli wykonawcy zawarcia umowy z zamawiającym, w którym jednocześnie wykonawca określa istotne postanowienia umowy. Oferta może zostać poprawiona przez zamawiającego jeśli zawiera oczywiste omyłki albo inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (ale w tym poprawka zmiana spowodowałaby istotną zmianę treści oferty). Natomiast jeśli treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wtedy zamawiający ją odrzuca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ