Opodatkowanie dochodów z pracy w Niemczech

Pytanie:

Od października 2005 mieszkam (jestem zameldowany) w Niemczech i tam pracujęe i płacę podatki. W Polsce jestem jeszcze zameldowany, ale od dwóch lat nie pracowałem, ani nie prowadziłem działalności gospodarczej w Polsce. Czy pieniądze zarobione w Niemczech w ogóle i jeśli tak, to w jakim stopniu podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit a Umowy z 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (zwanej dalej „Umową), osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych). Zatem jeśli obywatel polski pracuje wyłącznie w Niemczech (z tym państwem jest związany gospodarczo), a ponadto w Niemczech ma ośrodek życia osobistego (powiązania osobiste), to nie ma wątpliwości, że jego miejscem zamieszkania w rozumieniu Umowy są Niemcy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Umowy, uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Podsumowując, jeśli osoba, która w myśl umowy ma miejsce zamieszkania w Niemczech, pracuje i otrzymuje wynagrodzenie za pracę w Niemczech, to dochody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech i nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Paweł

5.1.2011 18:14:22

Re: Opodatkowanie dochodów z pracy w Niemczech

A jeśli pracowałem jakiś czas w Niemczech i zamknąłem swoją działalność 3lata temu a tu nagle przychodzi mi list z Niemczech z drukiem do opłaty jakiegoś podatku -nie znam niemieckiego... Mam możliwość niezapłacenia tego podatku?Polski urząd Skarbowy nie doczepi się do mnie??? Czekam na odpowiedz.

Paweł

5.1.2011 18:13:11

Re: Opodatkowanie dochodów z pracy w Niemczech

A jeśli pracowałem jakiś czas w Niemczech i zamknąłem swoją działalność 3lata temu a tu nagle przychodzi mi list z Niemczech z drukiem do opłaty jakiegoś podatku -nie znam niemieckiego... Mam możliwość niezapłacenia tego podatku?Polski urząd Skarbowy nie doczepi się do mnie??? Czekam na odpowiedz.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Świadectwo pracy za pracę w Niemczech

  Kiedy w Niemczech można żądać od pracodawcy wystawienia lepszego świadectwa pracy? Po zakończeniu stosunku pracy, pracownik ma prawo do uzyskania świadectwa pracy. Nie zawsze otrzymane świadectwo (...)

 • Czy pracodawcy w Niemczech mogą czytać maile podwładnych?

  Niektórzy pracodawcy dają do dyspozycji podwładnych firmowe konta mailowe. Czy mają oni jednak prawo do zaglądania do skrzynek mailowych pracowników i czytania zapisywanych tam listów? (...)

 • Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

  Zgodnie z obowiązującą polsko-francuską umową w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, generalnie pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które (...)

 • Na czym polega międzynarodowe podwójne opodatkowanie?

  Międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie można ogólnie określić jako nałożenie porównywalnych podatków przez jurysdykcje w dwu państwach (lub większej liczby państw) (...)

 • Opodatkowanie aportów

  Aport jest to przedmiot świadczenia niepieniężnego będąca wkładem wnoszonym do spółki na pokrycie udziału. W zamian za wkład niepieniężny osoba wnosząca obejmuje udziały.

NA SKÓTY