e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Pytanie:

Sprawa dotyczy osoby fizycznej, która jest właścicielem działki gruntu z domem mieszkalnym i użytkownikiem wieczystym dwóch działek gruntu z nią sąsiadujących. Pierwsza działka w użytkowaniu wieczystym to działka o pow. ok. 290m2, oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na której został wybudowany garaż o pow. 40m2. Garaż wzniesiono przed dniem wejścia w życie ustawy z 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata roczna 1%. Druga działka (ok. 800m2) została oddana w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków zagospodarowania działki własnościowej, zabudowanej domem mieszkalnym. Zapis w planie jest taki sam jak w przypadku pierwszej działki, a opłata roczna wynosi 5%.Czy użytkowanie wieczyste opisanych działek może zostać przekształcone w prawo własności na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 2005r.? Jeśli tak, to czy istnieje możliwość zastosowania w stosunku do którejś z działek ustawowej 90% bonifikaty na podstawie art. 4 ust. 8 ww. ustawy? Pierwszą działkę organ powinien przekształcić jako zabudowaną garażem bez ulgi?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

29.11.2010

Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej w pytaniu ustawy osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.

Wydaje się zatem, że opisane działki spełniają wskazane w w/w przepisie kryteria.

Jeżeli zaś chodzi o możliwość zastosowania bonifikaty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy, to w przypadku, gdy spełnione jest kryterium dochodowe, możliwe jest zastosowanie bonifikaty jedynie do działki zabudowanej domem mieszkalnym oraz drugiej z sąsiadującymi z nią działkami. Z przepisu tego wynika wyraźnie, że chodzi o nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę.

Niemniej, zgodnie z ust. 9 przysługuje Państwu prawo do 50% bonifikaty, jeżeli prawo użytkowania wieczystego uzyskano przed 5 grudnia 1990r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ