e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Pytanie:

Zamierzam kupić od osoby fizycznej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nabyte od Gminy w 1988 roku. Działka w chwili nabycia w 1988 r. była działką budowlaną (i jeszcze taki zapis jest w ewidencji gruntów i budynków tzn. Bi - budowlano-inwestycyjna), lecz obecnie po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w 2000 r. jest to działka rolna bez prawa zabudowy (mam stosowne aktualne zaświadczenia z Gminy i Ewidencji gruntów). Czy w przypadku zakupu prawa użytkowania wieczystego do wskazanej działki rolnej będzie mi przysługiwało prawo przekształcenia użytkowania wieczystego na własność?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie użytkowania wieczystego

3.2.2007

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne. 

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić: 

  • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego; 
  • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.  

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa wyżej .  

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości można wystąpić do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ