e-prawnik.pl Porady prawne

Składki ZUS małżonka

Pytanie:

Aktualnie z żoną prowadzimy spółkę cywilną (działalność gospodarcza, płatnik VAT). Płacimy pełną stawkę ZUS za mnie i za żonę (pełny etat). Chciałbym firmę przepisać na mnie i zatrudnić w niej żonę np. na część etatu po to aby płacić niższe składki ZUS. Jedna księgowa mówi, że jest taka możliwość, druga, że jest to niezgodne z prawem i mąż nie może zatrudnić żony w swojej firmie. Która księgowa ma rację ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Składki ZUS małżonka

28.3.2012

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, jeżeli pozostaje on z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu tej działalności. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa powyżej, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. Dotyczy to także sytuacji, gdy małżonek został zatrudniony na umowie o pracę.

Zatem zatrudnienie Pana żony na etacie w przedsiębiorstwie należącym tylko do Pana, nie zmieni faktu, że dla celów ubezpieczenia będzie ona traktowana jako Pana współpracownik. W związku z tym, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowić będzie zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy (zob. obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, M.P. z 2010 r. Nr 99 poz. 1173).

Należy tu jednak zaznaczyć, że aby możliwe było zatrudnienie Pana żony przez Pana to konieczne jest rozwiązanie spółki cywilnej. Spółka cywilna na gruncie prawa pracy uznawana jest za pracodawcę. Na gruncie prawa pracy spółka cywilna ma podmiotowość prawną. Spółka cywilna nie może zatrudniać na umowę o pracę jednego ze wspólników, gdyż wspólnik ten występował by jednocześnie w roli pracodawcy i pracownika. Konieczne jest zatem rozwiązanie spółki i np. przekazanie Panu całego majątku spółki lub rozliczenie się z żoną z tytułu posiadanych udziałów. Następnie może Pan zatrudnić żonę np. na pół etatu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ