Ustanowienie hipoteki na nieruchomości

Pytanie:

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obciążenie nieruchomości wymaga dla swej ważności zgody drugiego małżonka. Czy dotyczy to tylko nieruchomości wchodzącej w skład ustawowej wspólności majątkowej czy również nieruchomości będącej majątkiem osobistym małżonka?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 37 Kodeksu rozdzinnego i opiekuńczego dotyczy wyłącznie majątku wspólnego. Jest to przepis, który w rozumieniu art. 36 § 2 zd. 1 „stanowi inaczej”, a mianowicie dotyczy wyjątku od zasady tam wyrażonej, że każde z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 26.8.2017

  Podatek od ustanowienia hipoteki

  Dokonanie czynności cywilnoprawnej wiąże się z obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek więc należy zapłacić zawierając m.in umowę sprzedaży, (...)

 • 7.9.2016

  Zmiany w zasadach dotyczących ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych

  W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych (...)

 • 9.11.2004

  Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

  Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni to na podstawie ekspertyzy określającej bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości. Bankowo-hipoteczna (...)