Zakres zaspokojenia z hipoteki

Pytanie:

Czy wierzyciel zabezpieczony hipotecznie ma prawo sięgać do majątku dłużnika, który nie zaciągał długu, a tylko nabył obciążoną nieruchomość?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przedmiotem egzekucji z tytułu odpowiedzialności dłużnika rzeczowego z wierzytelności zabezpieczonej hipoteką jest wyłącznie nieruchomość wpisana w księdze wieczystej jako zabezpieczenie. Wierzyciel nie jest uprawniony do sięgania do pozostałego majątku dłużnika rzeczowego. Oczywiście, sam dłużnik może spłacić wierzyciela hipotecznego z innych składników majątkowych po to aby nie doprowadzić do licytacji nieruchomości. Opcja tak zależy jednak od porozumienia z wierzycielem. Dłużnik rzeczowy staje się wolny od swojego zobowiązania jeżeli wierzyciel hipoteczny zaspokoi się z nieruchomości, stanowiącej przedmiot hipoteki. Jeżeli dłużnik rzeczowy chce spłacić dłużnika osobistego może tego dokonać za porozumieniem, z bankiem, które doprowadziłoby do wygaśnięcia hipoteki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.2.2010

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 7.5.2009

  Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

  Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem wierzyciela, (...)

 • 11.5.2010

  Na czym polega zabezpieczenie hipoteką kaucyjną?

  Hipoteka kaucyjna jest specjalną odmianą hipoteki w ogóle. Zabezpiecza się nią wierzytelności o nieustalonej wysokości. Hipotekę wtedy ustanawia się do oznaczonej sumy. Wysokość wierzytelności (...)

 • 20.5.2018

  Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego

  Nowa ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK i wprowadza przepisy mające skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia (...)

 • 7.9.2016

  Zmiany w zasadach dotyczących ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych

  W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych (...)