Zakup domu na kredyt przed zawarciem małżeństwa

Pytanie:

Przed zawarciem związku małżeńskiego ja i mój partner chcemy kupić stary dom. Na część spłaty mój partner zaciągnął kredyt z banku. Tylko on jest kredytobiorcą. Z chwilą zawarcia umowy kredytowej ja nie pracowałam. Czy mogę być współwłaścicielem zakupionej nieruchomości? Jeżeli nie to jak ten problem będzie wyglądał z chwilą zawarcia związku małżeńskiego? (Ten dom to również mój dorobek)

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oczywiście, że tak. Może Pani być współwłaścicielem nieruchomości. Przed zawarciem związku małżeńskiego decyduje o tym wyłącznie umowa pomiędzy wami. Przepisy o wspólności majątkowej małżeńskiej nie mają tu żadnego zastosowania. Należy jednak zwrócić uwagę na szereg dodatkowych kwestii, które mogą pojawić w związku z tą transakcją. Po pierwsze zatem, kupując wspólnie dom przed zawarciem związku małżeńskiego, będzie stanowił on waszą współwłasność ułamkową i nie będzie przedmiotem wspólności małżeńskiej. Oznacza to zatem, w uproszczeniu, że każdy z małżonków będzie posiadał w swoim majątku odrębnym np. po 1/2 udziału w nieruchomości i do tej współwłasności będą miały zastosowanie inne przepisy niż do wspólności małżeńskiej. Po drugie, proszę przyglądnąć się umowie kredytowej. Jeśli kredyt ma charakter celowy (na zakup domu) to należy go wykorzystać zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie. Po trzecie, proszę rozważyć, z jakiego źródła pochodzić będą środki na zakup waszych udziałów. Jeżeli każde z was finansuje zakup z własnych środków to nie ma to znaczenia. Treść pytania zdaje się jednak sugerować, że rozkład ciężaru finansowego będzie nierówny, a to oznacza przysporzenie na rzecz jednej strony czyli np. darowiznę podlegającą opodatkowaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.9.2017

  Unieważnienie małżeństwa zawartego przez przysposabiającego i przysposobionego

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraża zakaz zawierania małżeństwa przez przysposabiającego i przysposobionego. W związku z tym, unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między (...)

 • 4.12.2014

  Prospekt informacyjny w świetle przepisów ustawy deweloperskiej

  Każdy deweloper, który rozpoczyna sprzedaż obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Opracowanie tego dokumentu jest jednym z najważniejszych (...)

 • 9.9.2016

  Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa

  Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński obowiązane są przedtem do dokonania szeregu formalności. Dotyczy to głównie złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego odpowiednich (...)

 • 16.10.2006

  Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

  26 października 2006 r. wchodzi w życie oczekiwana ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ustawa ta określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania (...)

 • 31.1.2018

  Zakaz unieważnienia małżeństwa

  Przypadki, w których unieważnienie małżeństwa jest dopuszczalne wskazane są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten formułuje także zasadę, iż nie można unieważnić małżeństwa (...)